V Sloveniji razlika med plačo moškega in ženske 8 %, kar je manj od evropskega povprečja

Foto: pixabay.com

Ljubljana/Bruselj 4. oktober 2020 – Ob dnevu enakih plač podatki kažejo, da v Evropski uniji ženske zaslužijo kar 16% manj kot moški. Razlogov za razliko so v tem, da so ženske  pogosteje zaposlene za skrajšani delovni čas in zaradi skrbi za družino pogosteje zapustijo trg dela v primerjavi z moškimi.

Ker ženske načeloma prevzemajo tudi primarno skrb za družino, ostanejo doma v primeru da nekdo zboli. Ženske več ur namenijo neplačanemu delo: medtem ko zaposleni moški v povprečju porabijo 9 ur na teden za neplačano delo, zaposlene ženske temu namenijo kar 22 ur na teden, kažejo podatki Evropske unije. Ne glede na sektor, ženske tudi težje in redkeje napredujejo kot moški sodelavci.

Ženske zasedajo tudi manj ambiciozna delovna mesta: v povprečju ženske v Evropi zasedajo le 36 odstotkov vodilnih položajev. Še vedno pa je, kljub zakonskim prepovedim, prisotna tudi diskriminacija pri plačilu na podlagi spola. Vse to pa se seveda odraža tudi v razliki med spoloma v višini prejete pokojnine po zaključku kariere.

Zakaj so ponekod razlike tako visoke?

Podatki kažejo, da do velikih razlik v plačilu presenetljivp prihaja v nekaterih razvitejših državah Evropske unije. V Nemčija razlika znaša kar 21%. Glavni razlog za visoke razlike med obema spoloma naj bi bil dolg porodniški dopust. Ženske v Nemčiji po porodu ostanejo doma razmeroma dolgo časa, kar se izraža v krajših obdobjih zaposlitve v primerjavi z moškimi. Prav tako ženske zaradi tega posegajo po manj ambicioznih in slabše plačanih delovnih mestih, veliko žensk je v Nemčiji zaposlenih za krajši delovni čas, posledično se tudi po karierni lestvici ne dvigajo tako hitro kot moški.

Kakšna pa je situacija v Sloveniji?

Kot je razvidno iz razpredelnice, ki jo je objavila Evropska komisija, so ženske v Sloveniji precej manj diskriminirane, ko pride do enakega plačila, kot drugje v Evropski uniji. Če je evropsko povprečje 16%, je pri nas ta razlika kar za polovico manjša. To je posledica zakonske ureditve, ki prepoveduje različno plačilo za ženske in moške na istem delovnem mestu, pa tudi visoke stopnje izobraženosti pri ženskah. Vseeno razlika ostaja, saj se tudi v Sloveniji veliko žensk odloča prevzeti skrb za družino in v primeru potrebe ostati doma.

Vir: ELS

M.I.