Prvič po enajstih zaporednih letih s pozitivnim naravnim prirastom je v Sloveniji v letu 2017 več prebivalcev umrlo, kot se jih je rodilo. Negativni naravni prirast je bil posledica višje stopnje umrljivosti oseb predvsem v zimskih mesecih, v poletnih mesecih je bil naravni prirast pozitiven.

Leta 2017 se je rodilo 20.241 otrok, največ se jih je rodilo v tretjem četrtletju, 5.542. V letu 2017 je umrlo 20.509 prebivalcev, od tega največ v prvem četrtletju (6.204), najmanj pa v tretjem četrtletju (4.585). Naravni prirast prebivalstva je bil tako posledično najvišji v tretjem četrtletju: rodilo se je namreč 957 prebivalcev več, kot jih je umrlo (1,8 na 1.000 prebivalcev); v prvem četrtletju pa je bil najizraziteje negativen (–1.436).

Leta 2017 je bilo sklenjenih 6.481 zakonskih zvez ali za 2,8 % manj kot v letu 2016. Največ jih je bilo sklenjenih v septembru in juliju (po več kot 1.000), sledil je junij (989) in maj (882), najmanj pa v mesecu januarju (182).

Bride Couple Groom Hands Holding Hands Lov

Razvez zakonskih zvez je bilo v letu 2017 2.387 ali za 5,7 % manj kot v letu 2016, največ razvez je bilo v prvem četrtletju (655).

V letu 2017 je bil selitveni prirast negativen le v tretjem četrtletju, takrat se je v Slovenijo priselilo 1.228 manj prebivalcev, kot se jih je iz nje odselilo. Najizraziteje pozitiven je bil v četrtem četrtletju, v Slovenijo se je priselilo 1.248 več prebivalcev kot se jih je odselilo, je še razvidno iz podatkov Statističnega urada Republike Slovenije.

 

Vir: Surs