V Slovenskih Konjicah velike težave z odpadno embalažo – za težave krivo pristojno ministrstvo

Foto: jkp-konjice.si

Težave z odpadno embalažo se pojavljajo tudi v Javnem komunalnem podjetju v Slovenski Konjicah zato so se na svoje uporabnike obrnili s prošnjo, da zaradi nastalih kritičnih razmer pri prevzemu komunalne odpadne embalaže (v nadaljevanju KOE) z namenom ohranitve narave in zdravja vseh živih bitij, omejijo nakupe plastične embalaže.

Za takšen ukrep so se odločili, ker Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), ki so zadolženi za ureditev razmer na tem področju niso opravili »domače naloge«.  Ob tem so v izjavi za javnost so zapisali: »Od pristojnih na ministrstvu smo že večkrat zahtevali, da nemudoma izdajo sklepe za odvoz KOE kot sta:

1. Podjetjem iz sheme, katerim smo komunalna podjetja, ki zbiramo to KOE od uporabnikov dolžni brezplačno predati ali
2. Izdajo sklep komunalnemu podjetju, da sami organiziramo in poiščemo prevzemnika te KOE. Nastale stroške v celoti pokrije država iz proračuna.

Da bi se v Slovenskih Konjicah izognili dogodkom, kot se je zgodil v Surovnini v Mariboru, prosijo, da uporabniki zmanjšajo nakupe izdelkov, ki nimajo povratne embalaže in raje kupujejo izdelke, ki so lokalno pridelani in pijejo vodo iz pide, da preprečijo nastajanje odpadne embalaže.

Ob tem so v podjetju še zapisali: »Potrudili se bomo še naprej opravljati kvalitetno naše delo, katero nam je zaupano z vaše strani, vi nam pa prosimo pomagajte z zmanjševanjem nastajanja odvečne embalaže. Samo s sodelovanjem bomo lahko ohranili naravo, zaščitili zaposlene in vas uporabnike ter izboljšali razmere dela v prihodnje.«

»Upamo in verjamemo, da se bodo pričeli tudi pristojni na MOP odgovorno obnašati saj so na koncu koncev tudi sami uporabniki komunalnih storitev. Za nastale razmere so delno
odgovorna tudi obstoječa podjetja iz sheme, ki o tej problematiki vedo še več in to že veliko let. Naše podjetje takšne možnosti nima oz. je ni imelo vse do trenutka ko bomo v celoti zapolnili Center za ravnanje z odpadki v Slovenskih Konjicah. To se nam bo zgodilo v mesecu marcu 2020, v kolikor se ne prične organiziran odvoz KOE v obdelavo najkasneje z dne 16.3.2020«, so še zapisali v Javnem komunalnem podjetju Slovenske Konjice.

M.I.