V Slovenskih Konjicah napovedali podpis pogodbe s ponudnikom izvajanja E-oskrbe

Foto: Občina Slovenske Konjice

Občina Slovenske Konjice bo s ponudnikom izvajanja E-oskrbe podpisala tripatitno pogodbo, s čimer bodo ljudem pomagali na domu, ko bodo zaradi slabega počutja ali nenadne slabosti oskrbo potrebovali.

Na razpis iz proračunskih sredstev Občine Slovenske Konjice so v prvem krogu prispele tri prijave. Dva prijavitelja sta odstopila od prijave in se prijavila na javni razpis, ki ga financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Prijavitelj iz prvega kroga ima že vzpostavljen sistem E-oskrbe, ki je financiran iz občinskega proračun Občine Slovenske Konjice. V drugem krogu pa je bil izbran en prijavitelj. Društvo upokojencev Slovenske Konjice je trenutno zbralo sedem prijav, kjer so izjave zainteresiranih posredovali na javni razpis, ki ga izvajata Telekom Slovenije in konzorcijski partner ZDUS. Brezplačna uporaba sistema E – oskrbe bo omogočena do 30.09.2023.

Kako deluje sistem E-oskrbe? V stanovanju uporabnika je nameščena posebna oprema, ki omogoča hiter in enostaven tok klica na pomoč s pritiskom na gumb na obesku ali na varovani enoti. Sodobna oprema zazna potrebo po pomoči tudi v primeru, ko uporabnik ne more pritisniti na gumb zaradi slabosti ali poškodbe. Pomoč organizira medicinsko osebje v asistenčnem centru in o tem obvesti svojce.

Z E-oskrbo se daje velik pomen in podpora samostojnemu bivanju starejših na svojem domu. Pripomoček starejšim, invalidom, bolnikom s kroničnimi boleznimi, bolnikom po težjih operativnih posegih in osebam z demenco omogoča, da bolj samostojno in neodvisno bivajo na svojem domu. Svojcem pa omogoča, da bolje in lažje poskrbijo za svojce.

Avtor: Občina Slovenske Konjice