V sporočilu za javnost so na Občini Slovenske Konjice zapisali, da se je na osnovi sklepa Sveta KS Slovenske Konjice iz naslova vzdrževanja javnih poti pristopilo k sanaciji najbolj poškodovanih pločnikov v mestu. Na osnovi ogleda ter stopnje poškodovanosti pločnikov, je svet KS potrdil lokacije pri OŠ ob Dravinji, na Slomškovi ulici, Rimski cesti, na Usnjarski ulici pri vrtcu in Ul. Toneta Melive. Skupna dolžina vseh sanacij znaša dobrih 300 metrov pločnikov.

Vrednost del znaša dobrih 25.000 €, ki se bodo financirala iz naslova vzdrževanja javnih poti za KS Slovenske Konjice. Sanacija pločnikov obsega zamenjavo poškodovanih robnikov, izravnave pohodnih površin in zamenjave pokrovov peskolovcev.

Vzdrževalna dela naj bi se zaključila najkasneje do 20. 10. 2019.

M.I.