Občina Šmarje pri Jelšah vas obvešča, da bodo od srede, 29. avgusta, od 20. ure do petka, 31. avgusta, do 24. ure začasne popolne zapore naslednjih javnih prometnih površin v Šmarju pri Jelšah: 

– javnega parkirišča pred objektom s hišno številko Aškerčev trg 23, 3240 Šmarje pri Jelšah (parc. št. 979/11; k. o. Šmarje pri Jelšah),
– javnega parkirišča ob Lorgerjevi ulici – lokalna cesta 407 241 (parc. št. 1228, k. o. Šmarje pri Jelšah),
– del lokalne ceste 407 241 (od odcepa lokalne ceste 407 231 do odcepa javne poti 599 021) ter
– del ceste in parkirišča ob javni poti 599 022.

Poprej navedene začasne zapore so nujne zaradi javne prireditve »Praznovanje 65-letnice Štajerskega vala«. Na Občini Šmarje pri Jelšah poudarjajo, da bodo zapore cest označene z ustrezno prometno signalizacijo. Za razumevanje se zahvaljujejo.

M.I.