Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo izvedlo izplačilo  500 evrov solidarnostnega dodatka za novorojence, in sicer izplačilo za otroke, ki so se rodili do sprejetja zakona, bo izvedeno do 31.3.2021. Dodatek bo nakazan staršu, kateri je uveljavljal pomoč ob rojstvu otroka. Sprva bodo izplačilo prejeli starši otrok, rojenih do sprejetja PKP7, ki dodatek tudi uvaja, starši kasneje rojenih otrok pa bodo dodatek prejeli v treh mesecih po rojstvu.

Lani je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pojasnilo, da se enkratni dodatek za novorojence ne bo štel v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev, razen pri izredni denarni socialni pomoči. V letu 2020 se je po začasnih podatkih državnega statističnega urada (SURS) rodilo 18.363 otrok, letos januarja pa 1.498 otrok (za 4 odstotke manj kot v januarju).

 

Vir: gov.si, SURS