Iz Mestne občine Celje so sporočili, da bodo križišče Trnoveljske ceste proti Zadobrovi in Ceste na Ljubečno preuredili v začasno krožišče s pomočjo montažnih elementov, z namenom da bi vsem udeležencem v cestnem prometu, še posebej šoloobveznim otrokom zagotovili večjo varnost.

Želijo si, da bi z novo ureditvijo povečali pretočnost, saj se je promet v zadnjem času v tem križišču povečal. V primeru ugodnih vremenskih razmer bodo križišče uredili še letos, v nasprotnem primeru pa prihodnje leto.

Obenem zaradi večje prometne varnosti načrtujejo tudi izgradnjo pločnika v smeri proti Zadobrovi. Projektna dokumentacija za krožno križišče in pločnik je trenutno v izdelavi. V primeru, da se bo začasna prometna ureditev izkazala za dobro in bo umirila promet, bodo montažne elemente odstranili in na tem mestu zgradili krožno križišče.

 

M.I.