Iz celjske bolnišnice so sporočili, da bodo od 30. julija nenujne zdravstvene storitve, ki jih bolniki uveljavljajo v ambulantah splošne nujne medicinske pomoči v celjskem urgentnem centru plačljive. Na ta način želijo izboljšati dostopnost oziroma skrajšati čas obravnave nujnih primerov ter omejiti delež nenujnih zdravstvenih obravnav v urgentnem centru. V Splošni bolnišnici Celje pojasnjujejo, da v urgentni ambulanti bolniki ne morejo dobiti napotnic za naročene preglede, receptov za zdravila, ki jih redno jemljejo ter zdravniških potrdil. Nujne zdravstvene storitve so opredeljene v 103. členu Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, le-teh ni potrebno plačati, če ima bolnik urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje.

Kot pojasnjujejo v Splošni bolnišnici Celje število bolnikov, ki poiščejo pomoč v ambulantah splošne nujne medicinske pomoči Urgentnega centra Celje zelo narašča. Navajajo, da se je povprečno dnevno število bolnikov, ki so obravnavani v teh ambulantah lani glede na leto 2016 povečalo za skoraj 25 odstotkov, v prvih šestih mesecih letošnjega leta so beležili še dodatno 10-odstotno rast.

Accident Bleed Bleeding Bleeding Finger Bl

Po njihovih opažanjih zdravstvene težave večine teh bolnikov ne zahtevajo nujnega zdravljenja v skladu s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja in bi jih bolniki lahko urejali pri izbranem osebnem zdravniku ali v lokalnem zdravstvenem domu. Zaradi navedenega so se v Splošni bolnišnici Celje odločili, da bodo v skladu s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja od 30. julija od bolnikov, ki bodo v ambulantah splošne nujne medicinske pomoči uveljavljali nenujne zdravstvene storitve zahtevali plačilo.

Ali gre za uveljavljanje nujne ali nenujne medicinske zdravstvene storitve bo presojo opravil zdravnik, ki bo bolnika obravnaval v ambulanti. Cenik posameznih storitev bodo bolniki lahko videli na posebnem obvestilu v prostorih urgentnega centra.

 

M.I.