V vrtcu Mavrica bo otroški smeh ponovno odmeval od ponedeljka naprej

Foto: gov.si

Sanacijska dela v celjskih vrtcih, ki so se pričela 20. oktobra 2019 in sicer najprej v vrtcu Mavrica in nekoliko kasneje še v vrtcu Ringaraja so kljub slabšemu vremenu, ki je dela spremljalo zadnje tedne se izvajajo po začrtanem terminskem planu.

Na obeh lokacijah je izvajalec že zaključil z izkopom zemljine, uredil je tudi izravnavanje površin z dvema plastema novega tampona ter uredil površine okoli dreves. Na objektu Mavrica je popravljena tudi hidroizolacija. V naslednjih dneh občina načrtuje izvedbo sanacije meteorne kanalizacije zunaj ograje vrtca Mavrica, kar bo izboljšalo stanje na območju parkirišč, ki služijo v veliki meri prebivalcem blokov v naselju ob vrtcu.

V vrtcu Mavrica bo otroški smeh ponovno odmeval v ponedeljek, 9. 12. 2019

Večina gradbenih del bo sicer zaključena v januarju leta 2020, ko bo sledila dobava in polaganje travnega tepiha. Na ta proces dela bodo vplivale tudi vremenske razmere. Ministrstvo za okolje in prostor je ob tem poročalo, da delovno skupino, ki spremlja potek del in katera se sestaja vsak torek na lokaciji sanacije sestavljajo predstavniki:

Ministrstva za okolje in prostor,

izvajalca,

nadzora,

vodstva vrtcev,

staršev,

Mestne občine Celje in

krajevne skupnosti.