V začetku meseca pričetek težko pričakovane rekonstrukcije ceste Zidani Most-Radeče

Foto: pixabay.com

V mesecu maju letošnjega leta se pričakuje pričetek del za rekonstrukcijo glavne ceste Zidani Most-Radeče. Za projekt katerega v tem trenutku teče priprava tehnološke dokumentacije naj bi bil po načrtih zaključen do konca leta 2021. Vrednost projekta na DRI ocenjujejo na 5,5 milijona evrov.

Rekonstrukcija ceste na tem odseku bo zelo zahtevna, saj ceste ni mogoče širiti na desno stran, ker tam poteka železniška proga in je zato edina opcija širitev v levo, vendar bo tam potrebno pilotiranje, saj Sava najeda že trenutno cesto. Zaradi vsega navedenega bo obnova 1,23 kilometra dolgega odseka znašala 5,5 milijona evrov.

Izvajalec del CVP in partnerji Kostak, Hip Plus in Prohaus bodo morali pri rekonstrukciji ceste izvesti podporno konstrukcijo s piloti in armiranobetonskimi zidovi, prepuste, odvodnjavanje ter prometno opremo in signalizacijo.

M.I.