V zadnjih treh mesecih preteklega leta novo delovno silo iskalo 20,9% delodajalcev

Statistični Urad Republike Slovenije je objavil, da je v zadnjih treh mesecih preteklega leta  bilo pri nas okoli 3.700 prostih delovnih mest, kar znaša 4 desetinke odstotne točke več kot v enakem obdobju leta 2016. Po njihovih podatkih je bilo v zadnjih treh mesecih preteklega leta zasedenih 23.700 delovnih mest več kot v enakem obdobju leta 2016.

V obdobju zadnjih treh mesecev leta 2017 je bilo skupaj objavljenih 17.400 prostih delovnih mest, kar je približno toliko kot v prejšnjem četrtletju leta 2017. Največ povpraševanja po delovni sili je bilo v celotni Sloveniji  v predelovalni industriji in v gradbeništvu. V primerjavi s tretjim četrtletjem pa so v četrtem četrtletju najbolj iskana delovna sila bili ljudje v strokovni, znanstveni ter tehnični dejavnosti. Na tem področju se je povpraševanje dvignilo za 58,2%, v zdravstveni, socialni dejavnosti pa se je povpraševanje povečalo za 40,1%.
Background Check, Builder, Building
 

Največ prostih delovnih mest so v četrtem četrtletju razpisali delodajalci, ki imajo 10 ali več zaposlenih. Teh prostih delovnih mest je bilo 10.800, kar je 62,6% vseh razpisanih prostih delovnih mest.

V raziskavo so bili vključeni delodajalci, ki imajo zaposleno vsaj eno osebo, razen tistih, ki imajo kot glavno dejavnost registrirano kmetijstvo. Od vseh poslovnih subjektov, ki so bili vključeni v raziskavo jih je v zadnjih treh mesecih 20,9% razpisalo vsaj eno prosto delovno mesto, kar znaša 2 desetinki odstotne točke več kot je bilo to v tretjem četrtletju leta 2017.
Kljub vsemu pa lahko ugotovimo, da je stopnja prostih delovnih mest v četrtem četrtletju ostala na enaki ravni kot v tretjem četrtletju in se ni bistveno povečala. Se je pa v primerjavi s tretjim četrtletjem v zadnjih treh mesecih leta 2017 povečalo število zasedenih prostih delovnih mest in to za 8.300 oseb.  Tako je bilo konec leta 2017 zasedenih 737.700 delovnih mest. Največ ljudi se je zaposlilo v predelovalni  dejavnosti – 2.800 ter trgovinski dejavnosti – 1.300.
 
M.I.