Občina Žalec ima v načrtu postavitev novega vrtca, ki bo imel osem oddelkov in bo sprejel med 150 in 176 otrok. Število otrok naj bi bilo odvisno od starostnih skupin. Občina je trenutno v postopku priprave strokovnih podlag za prostorski načrt na lokaciji novega vrtca.

Občina Žalec želi na območju Žalec zahod postaviti nov vrtec v katerem bo zaživelo 8 oddelkov s spremljajočimi prostori ter prostori za osebje ter zunanjimi igrišči. Gre za zemljišče v velikosti 2.640 m2, od tega bi površina stavbe znašala okoli 1.566 m2.

Predvidena lokacija novega vrtca Žalec zahod

Vrtec naj bi bil po trenutnih načrtih izveden v koncesijski obliki javno-zasebnega partnerstva po modelu DFBOT (desing-finance-build-operate-transfer) oziroma modelu projektiraj-financiraj-zgradi-upravljaj-prenesi v last koncendenta. S takšnim projektom bi namreč občina vsa tveganja projektiranja, gradnje, financiranja in upravljanja prenesla na zasebnega partnerja.

Na podlagi javnega razpisa izbrani partner bo tako prevzel projektiranje, pridobitev potrebnih dovoljenj, gradnjo objekta s pripadajočo infrastrukturo, poskrbel bo za ureditev okolice objekta, dostopnih parkirišč ob objektu ter njihovo financiranje.

V okolici vrtca bi naj bilo urejenih najmanj 16 parkirnih mest za osebna vozil. Poleg tega načrtujejo, da bo vrtec dostopen brez večjih tehničnih ovir, prav tako pa bo opremljen z klančino. Za dostop v višnja nadstropja bodo zgradili tudi dvigalo.

V projektu predvidevajo, da bo imelo zunanje igrišče najmanj polovico prostih površin in poti, del prostih površin bo utrjenih in nedrsečih. Igrišče bo prav tako opremljeno s tekočo vodo. Na igrišču načrtujejo tudi zazelenitev površin, ki bodo otrokom nudile senco in zaščito pred vetrom. Objekt pa bo po načrtu tudi zavarovan z ograjo, ki naj bi bila visoka vsaj 2 metra.

M.I.