V Zboru za republiko se ne opredeljujejo do posameznih strank in kandidatov, ampak si želijo Evropsko unijo suverenih in svobodnih držav

Foto: Pixabay.com

Zbor za republiko se nič kolikokrat povezuje s stranko SDS in nič drugače ni ob prihajajočih volitvah v evropski parlament. Zaradi tega so se v omenjeni organizaciji z izjavo za javnost odzvali na ta natolcevanja in jasno zapisali kaj je njihova prioriteta in koga podpirajo. Tako so na redni majniški seji sklenili, da v izjavi za javnost jasno in glasno poudarijo, da se ne opredeljujejo do posameznih kandidatov, političnih strank in poslanskih skupin v Evropskem parlamentu.

Kljub temu pa podpirajo kandidate in si jih želijo v evropskem parlamentu, ki bodo s svojo politiko zagovarjali Evropsko unijo suverenih in svobodnih držav. Ki zavračajo centralizacijo Evropske unije ter se zavzemajo za varno unijo.

Celotno izjavo zbora za republiko objavljamo v nadaljevanju:

Zbor za republiko

– ob upoštevanju, da je Slovenija leta 1991 postala samostojna in suverena država;

– ob upoštevanju, da je Slovenija leta 2004 postala polnopravna članica Evropske unije;

– ob upoštevanju, da je Slovenija v Evropsko unijo vstopila z zavestjo, da se je pridružila suverenim državam članicam;

je Zbor za Republiko na redni majniški seji in v posvetovanju s člani, ki se seje niso mogli udeležiti, sprejel izjavo za javnost o volitvah v Evropski parlament:

Zbor za republiko,

 1. se ne opredeljuje do posameznih kandidatov, političnih strank in poslanskih skupin v Evropskem parlamentu;
 2. se ne opredeljuje do posameznih politik in ideologij;
 3. nima svojega favorita na volitvah v Evropski parlament,

vendar podpira posamezne kandidate, politične stranke in poslanske skupine v Evropskem parlamentu, ki

 1. se zavzemajo za Evropsko unijo kot zvezo suverenih in svobodnih držav;
 2. zavračajo nadaljnjo centralizacijo Evropske unije, podpirajo pa tesnejše sodelovanje na področju kontrole zunanjih meja, varnosti in obrambe;
 3. zavračajo idejo o federativni ureditvi Evropske unije kot nadnacionalne države s svojo Ustavo;
 4. se zavedajo, da je Evropska unija nastala na krščanskih temeljih;
 5. nasprotujejo birokratizaciji Evropske unije;
 6. zagovarjajo tezo, da nihče ne more suvereni nacionalni državi članici vsiliti novih prebivalcev;
 7. bodo nasprotovali regulatornim aktom, ki bodo na škodo Slovenije in slovenskega naroda;
 8. nasprotujejo širjenju odločanja s kvalificirano večino, razen na področjih, ključnih za EU, kot so obramba, varnostna in zunanja politika.;
 9. podpirajo Evropsko unijo kot prosti trg za svobodno izmenjavo blaga in storitev;
 10. nasprotujejo širjenju pristojnosti EU na področju vsiljevanja »prebujenskih« agend, ideologije spola, ip., nacionalnim državam;
 11. nasprotujejo okolijskim rešitvam, ki nimajo učinka na podnebje in so na škodo držav Evropske unije ter negativno vplivajo na blaginjo ljudi;
 12. podpirajo svobodo govora kot univerzalno, temeljno in absolutno človekovo svoboščino;
 13. se zavzemajo za svobodnega in enakopravnega posameznika, pri čemer svoboda vključuje tudi njegovo ekonomsko svobodo;
 14. se zavzemajo za svetost življenja od spočetja do naravne smrti.

Za Zbor za republiko:

France Cukjati, predsednik