V Zdravstvenem domu Celje končno zaživel program DORA

Zdravniki in zdravstvo. (Foto: pixabay.com)

V Celjskem zdravstvenem domu so po izpolnitvi vseh tehničnih zahtev pričeli izvajati program DORA.

Zdravstveni dom Celje je postal drugi presejalni center za zgodnje odkrivanje raka dojk programa DORA v območni enoti ZZZS Celje in zadnji stacionarni presejalni center ob širitvi programa DORA na območju celotne Slovenije.

V Celju bodo na mamografijo v oba centra, eden je v Splošni bolnišnici Celje in sedaj tudi v Zdravstvenem domu Celje (ZD), vsaki dve leti povabili 27.569 žensk.

V sam program bodo v ZD Celje povabili ženske, stare med 50. in 69. letom in imajo stalna prebivališča v občinah Bistrica ob Sotli, Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Kozje, Laško, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Radeče, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Štore, Tabor, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče in Žalec.
Mag. Maksimiljan Kadivec, dr. med., vodja državnega programa DORA, je ob začetku izvajanja programa v ZD Celje poudaril tudi, da je program od konca leta 2017 dostopen vsem ženskam, ki so stare med 50. in 69. letom. S tem presejalnim centrom so po njegovih besedah v program DORA vključili še zadnji stacionarni presejalni center. Verjame tudi, da bodo tako ženske iz Savinjske regije v ZD Celje deležne prijazne obravnave.  Posebno pa je še mag. Kadivec, dr. med. poudaril, da je nujno, da se ženske odzovejo vabilu na preiskavo, ker lahko s tem zmanjšajo umrljivost med ženskami za to obliko raka od 25 do 30 odstotkov.
Laboratory, Analysis, Diagnostics
Zadovoljstvo ob otvoritvi presejalnega centra DORA je izrazila tudi direktorica Zdravstvenega doma Celje, mag. Alenka Obrul. Na začetku je povedala, da so si za vzpostavitev programa prizadevali več let, sedaj sam program pomeni veliko pridobitev, ne samo za dejavnost zdravstvenega doma,  ampak predvsem za ženske v njihovi regiji. Skupaj s Celjsko bolnišnico bodo po njenih besedah izvajali program veliko učinkoviteje, ker bodo lahko samo v njihovih prostorih tedensko pregledali 100 pacientk. Pohvalila pa je tudi osebje bolnišnice, ki se je strokovno usposobilo za izvajanje omenjenega programa.
 
M.I.