V Zdravstvenem domu Šmarje pri Jelšah iščejo novega strokovnega vodjo

Foto: Pixabay.com

Svet Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah je na 15. seji, ki je potekala dne 22. 2. 2018 sprejel sklep, s katerim so objavili interni razpis za strokovnega vodjo Zdravstvenega doma. S tem sklepom se je razpis dne 23. 2. 2018 objavil na oglasni deski in na spletni strani Zdravstvenega doma. Svet Zdravstvenega doma je na isti seji potrdil tudi sklep, s katerim je v razpisno skupino imenoval: Polonco Golob Kovačič, Ana Marijo Čebular in Uroša Drozga.
Na podlagi 44. člena Statuta Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah mora kandidat, ki se želi prijaviti na razpis izpolnjevati naslednje pogoje: imeti mora univerzitetno izobrazbo zdravstvene smeri, opravljen mora imeti specialistični izpit iz dejavnosti, ki jo izvaja zavod in najmanj 5 let delovnih izkušenj v stroki. Strokovni svet Zdravstvenega doma je na svoji 15. seji določil, da mora kandidat predložiti še program dela in razvoja za strokovno področje in potrdilo o nekaznovanosti, kratek življenjepis, potrdilo o državljanstvu, potrdilo o znanju slovenskega jezika ter dokazilo o izobrazbi in delovnih izkušnjah.
Business Man, Laptop, Work, Outdoor
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas, za mandatno obdobje štirih let in v obsegu 8 ur na mesec. Naloge, ki jih bo opravljal izbrani kandidat so določene v 45. členu Statuta Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah. Tako strokovni vodja vodi strokovno delo in je odgovoren za strokovnost dela in strokovni razvoj Zdravstvenega doma, pripravlja predloge razvojnih in preventivnih programov, organizira strokovni nadzor in izdaja strokovna navodila, koordinira delo strokovnega sveta in njihovih komisij, odloča o drugih zadevah s področja strokovnega dela za katerega pooblasti direktor Zdravstvenega doma, svet zdravstvenega doma in strokovni svet.
Vsi kandidati morajo pisne prijave posredovati v 8.-ih dneh po objavi internega razpisa na naslov Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah. Rok za oddajo kandidatur se izteče dne 3. 3. 2018, vse formalno nepopolne in nepravočasne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
 
M.I.