Varuh človekovih pravic Peter Svetina o teh temah tudi z županom Matijo Kovačem

Foto: Mestna občina Celje

V Mestni občini Celje je minuli torek posloval varuh človekovih pravic Peter Svetina, ki se je s sodelavci pogovarjal z 19 pobudniki, ob tem pa je obiskal tudi Splošno bolnišnico Celje in Dom ob Savinji. Varuha je sprejel tudi župan Mestne občine Celje Matija Kovač. Peter Svetina je ob poslovanju v Celju v avli Upravne enote Celje tudi uradno odprl Varuhov kotiček, s čimer želi institucijo Varuha približati čim širšemu krogu ljudi v okolju, kjer živijo.

Kot je povedal  Peter Svetina, so se pogovori s nanašali na različne tematike, od zaposlovanja do skrbi za osebe z avtizmom. Na srečanju z županom je Peter Svetina izpostavil problematiko Delavske ulice, s katero se sicer varuh srečuje že vrsto let.

»Občino spodbujamo k večji aktivnosti pri reševanju te problematike. Pri poseganju v zasebne odnose, med lastnikom podjetja in lastniki stanovanj varuh nima pristojnosti in teh situacij ne moremo razreševati. V zelo vsebinskem pogovoru z županom pa sva se dotaknila tudi celovite sanacije celjske kotline, na kar različne ustanove in ministrstva opozarjamo že leta, želimo, da to postane prioriteta in da se stanje končno uredi,« je po koncu poslovanja v Celju povedal Peter Svetina.

Župan Mestne občine Celje Matija Kovač se je v izjavi za medije najprej zahvalil varuhu in njegovi ekipi za obisk v Celju ob začetku njegovega mandata na mestu župana, saj mu veliko pomeni, da sliši tematike, ki jih občani izpostavljajo na področju varovanja človekovih pravic. Kot je še dejal, je v preteklih tednih imel že dva posebna dneva za občane, na katerih so mu lahko predstavili zadeve, ki posegajo tudi na področje delovanja varuha človekovih pravic.

Glede Delavske ulice je župan povedal, da zaenkrat celovite rešitve ni mogoče ponuditi: “Vsekakor bomo okrepili aktivnosti v smislu mediatorstva med zasebnikom in stanovalci in se zavzeli za rešitve, ki bodo pravične in sprejemljive za vse strani. V zvezi s problematiko onesnaženosti prsti v našem mestu sem varuhu predstavil, da je ministrstvo za okolje naredilo že kar nekaj korakov pri sanaciji okolja. Letos in prihodnje leto načrtujemo zaključek obnove preostalih vrtčevskih zemljišč in pričakujemo, da se bodo začela sanacijska dela na območju nelegalne deponije v Bukovžlaku, za katero je MOC že sprejela ustrezen prostorski akt. Izvajamo tudi aktivnosti na področju prostorskega načrtovanja na območju Stare Cinkarne in pričakujemo posluh države pri zagotavljanju pogojev za celovito okoljsko sanacijo.«, je povedal župan Matija Kovač.

Kot je še omenil, sta z varuhom obdelala še nekaj tematik, ki jih je občina tudi sama želela izpostaviti, kot na primer širitev pravice do stalnega spremljevalca za otroke s posebnimi potrebami, dostopnosti do zdravstvenih ustanov na primarnem nivoju in komunikaciji z občani s težavami v duševnem zdravju in odvisnostmi, ki se zadržujejo na nekaterih lokacijah v mestnem jedru in pogosto kršijo javni red in mir.

V sklopu poslovanja je Varuh obiskal tudi Dom ob Savinji, kjer se je seznanil z izzivi ob dolgotrajnem čakanju na sprejem in potrebi po negovalni bolnišnici, in Splošno bolnišnico Celje, kjer se je z vodstvom dotaknil vloge zdravstvene zavarovalnice, da omogoči hitrejšo in čim bolj kakovostno obravnavo pacientov.

Mestna občina Celje