Včeraj izplačano višje delno plačilo za izgubljeni dohodek

Foto: pixabay.com

Skladno z novelo Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki je začela veljati 1. 7. 2021, je bilo včeraj nakazano delno plačilo za izgubljeni dohodek v novi, višji višini, to je v višini minimalne plače.

Delno plačilo za izgubljeni dohodek je osebni prejemek, ki ga prejme eden od staršev ali druga oseba, kadar zapusti trg dela ali začne delati krajši delovni čas od polnega zaradi nege in varstva otroka s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno oviranega otroka ali otroka z nekaterimi boleznimi iz seznama hudih bolezni.

Višina delnega plačila za izgubljeni dohodek je znašala do 30. 6. 2021 bruto 751,77 evrov mesečno. Zakon o spremembi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki je začel veljati 1. 7. 2021, je določil, da se znesek delnega plačila za izgubljeni dohodek poviša na višino bruto minimalne plače mesečno, ki za leto 2021 znaša 1024,24 evrov. 

V primeru, da eden od staršev ali druga oseba neguje in varuje dva ali več otrok s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno oviranega otroka ali otroka z nekaterimi boleznimi iz seznama hudih bolezni, se višina delnega plačila za izgubljeni dohodek poveča za 30 odstotkov.

Delno plačilo za izgubljeni dohodek trenutno prejema 978 upravičencev. Prejemniki so včeraj prejeli nakazilo delnega plačila za izgubljeni dohodek v novi, višji višini, to je v višini (neto) minimalne plače. Prevedbene odločbe bodo upravičenci prejeli v kratkem.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti