Omenjeno pomoč bo v tej tranši prejelo 43.870 delodajalcev v skupnem znesku 44.194.268,51 evrov.

Vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla dvakratnika minimalne plače, delodajalec izplača ob plači za december 2020 oziroma januar 2021 krizni dodatek v višini 200 eurov, ki je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov. Zaposleni pri neposrednih in posrednih uporabnikih proračuna Republike Slovenije in občinskih proračunov ter tujih diplomatskih predstavništvih in konzulatih, mednarodnih organizacijah, predstavništvih mednarodnih organizacij ter institucijah, organih in agencijah Evropske unije v Republiki Sloveniji, niso upravičeni do omenjenega dodatka.

Za povračilo izplačanega tovrstnega dodatka delodajalec preko informacijskega sistema Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) predloži izjavo, s katero izjavlja, da je zaposlenemu izplačal krizni dodatek. Upravičenec predloži izjavo preko informacijskega sistema FURS v elektronski obliki najpozneje do 31. 3. 2021.

Finančna uprava je včeraj 43.870 delodajalcem nakazala 44.194.268,51 evrov te pomoči. Sredstva so prejeli tisti delodajalci, ki so vlogo vložili do vključno 15. 3. 2021 in so pri njih že zaključili postopke kontrole. Ostali upravičeni delodajalci bodo prejeli nakazilo do predvidoma 20. 4. 2021.

Več informacij glede povračila kriznega dodatka delodajalcem (o pogojih za dodelitev pomoči, o pravicah, obveznostih, rokih in podobno) je objavljenih na spletni strani.

Vir: Finančna uprava Republike Slovenije

Uredništvo