Včeraj odprta 14. študijska razstava likovnih izdelkov dijakov programa umetniška gimnazija – likovne smeri na Gimnaziji Celje Center

Foto: GCC

Včeraj ob 18. uri je Osrednja knjižnica Celje za svoje obiskovalce odprla vrata že 14. študijske razstave likovnih izdelkov, ki so jih ustvarili dijaki programa umetniške gimnazije – likovne smeri, ki obiskujejo Gimnazijo Celje Center. Na ogled so avtorji razstave postavili več kot 200 likovnih izdelkov, ki so jih v letošnjem šolskem letu ustvarili dijaki od prvega do četrtega letnika. Tudi letos je častna pokroviteljica enega največjih likovnih dogodkov, ki se odvijajo v knežjem mestu Mestna občina Celje. Vsem, ki bi si omenjeno razstavo želeli ogledati bo ogled omogočen vse do 22. junija 2018.

Na sami otvoritvi so predstavili tudi vsakoletni katalog h kateremu je letošnji strokovni uvodnik prispeval celjski slikar in likovni terapevt Dalibor Bori Zupančič.

Dijaki tega programa na Gimnaziji Celje Center so znani tudi pod imenom »umetniki« in so hkrati del treh izobraževalnih programov in skoraj 900 dijakov ene največjih srednjih šol na Celjskem. Ti dijaki imajo zato tudi možnost ustvarjanja v sodobno opremljenih in specializiranih učilnicah, kjer so jim na voljo različna avdiovizualna in multimedijska, na voljo jim je tudi profesionalna grafična preša in peč za žganje gline zato izpod njihovih rok lahko pridejo tudi tako odlični izdelki.

https://cp3.hosterdam.com:2096/cpsess2647633975/3rdparty/roundcube/?_task=mail&_mbox=INBOX&_uid=298&_part=4&_action=get&_extwin=1&_mimewarning=1&_embed=1
Foto: GCC

Ob tem je pomembno poudariti, da imajo dijaki umetniške gimnazije poleg splošno izobraževalnih predmetov, ki zaključujejo svoje štiriletno šolanje s splošno maturo, v predmetnik vključene še ostale strokovne predmete kot so: risanje in slikanje, likovno teorijo, predstavitvene tehnike, plastično oblikovanje, osnovno varovanje dediščine in bivalno kulturo. Veliko dela ti dijaki opravijo tudi izven šole na raznih taborih in ekskurzijah, ki se velikokrat odvijajo s sodelovanjem priznanih domačih in tujih umetnikov.

Zaradi tega so za samo šolo in program neprecenljive povezave in skupni projekti s Centrom sodobne umetnosti Celje ter ostalimi partnerji iz Celja in Slovenije. Številni dosežki in priznanja, ki jih dosegajo mladi umetniki iz Gimnazije Celje Center na različnih natečajih v Sloveniji in tujini uvršča mlade ustvarjalce med najaktivnejše soustvarjalce lokalnega in širšega umetniškega okolja. S to razstavo, ki so jo včeraj odprli se že tradicionalno napoveduje bližnji konec šolskega leta in je nepogrešljivi del pomladnega kulturnega dogajanja v knežjem mestu.

 

M.I.