Včeraj poskusno izvedena tehnologija hladne reciklaže na območju stare Cinkarne

Iz Mestne občine Celje so sporočili, da nameravajo reurbanizirati območje stare Cinkarne, iz tega razloga bodo poskusno v okviru evropskega projekta GreenerSites izvedli tri različne metode remediacije onesnažene zemljine. Včeraj so na pilotnem območju preizkusili metodo hladnega recikliranja, naslednja metoda bo metoda mešanja onesnažene zemljine z različnimi mešanicami substratov, v laboratoriju bo izvedena metoda imobilizacije. Tako bodo lahko na podlagi rezultatov izbrali tehnično rešitev za različne rabe tal na okoljsko in prostorsko degradirano območje. Finančnih sredstev za pilotne projekte testiranja metode remediacije imajo na voljo 37.000 evrov evropskega denarja.

Pri remediaciji gre za različne sanacijske postopke, s katerimi se želi izboljšati stanje tal in okolja, pri teh postopkih onesnažilo imobilizirajo in ga spremenijo v obliko, v kateri nima več negativnega vpliva na ljudi in okolje. S tem ne prihaja do prašenja in da onesnažilo ne prehaja v podtalnico.

https://cp3.hosterdam.com:2096/cpsess5250518337/3rdparty/roundcube/?_task=mail&_mbox=INBOX&_uid=280&_part=3&_action=get&_extwin=1&_mimewarning=1&_embed=1
Foto: Mestna občina Celje

Na območju stare Cinkarne je tehnologijo hladne reciklaže na okoli sto kvadratnih metrih velikem območju stare Cinkarne včeraj zjutraj preizkusilo podjetje VOC Ekologija d.o.o. . Pri hladni reciklaži gre za okolju prijazno in gospodarno metodo, s katero se izdela nova, kakovostna nosilna plat. Prednost te metode je v tem, da onesnažene zemlje ni potrebno izkopati. Na ta način se izognemo strošku izkopa ter posledično tudi strošku priprave in transporta novega materiala.

Kmetijski inštitut Slovenije bo predvidoma v mesecu maju izvedel metodo mešanja onesnažene zemljine z različnimi mešanicami substratov (glina in kompost). Želijo preveriti kako učinkovita je glina z visoko sposobnostjo vezave kovin (mineralna komponenta), če se ji doda kompost zelenega reza iz podjetja Simbio. V kolikor se bo izkazalo, da takšna mešanica učinkovito zadržuje težke kovine bi jo kasneje lahko koristno uporabili za ureditev zelenih in obvodnih krajinsko urejenih površin na območju stare Cinkarne.

Zavod za gradbeništvo Slovenije bo v laboratoriju izvedel metodo imobilizacije. Pri gradbenih posegih lahko prihaja do izkopa močno onesnažene zemljine, ki predstavlja nevaren odpadek. Onesnaženo zemljino pa je možno s postopkom imobilizacije predelati v gradbeni proizvod oziroma v geotehnični kompozit. V laboratoriju bodo strokovnjaki vzorec onesnažene zemlje imobilizirali s kalcijskim pepelom. S tem poskusom se želi preveriti ali bi lahko kompozit, pridobljen na tak način uporabili za vgradnjo v trajne nasipe na delu območja stare Cinkarne, katere bi primerno krajinsko uredili.

https://cp3.hosterdam.com:2096/cpsess5250518337/3rdparty/roundcube/?_task=mail&_mbox=INBOX&_uid=280&_part=5&_action=get&_extwin=1&_mimewarning=1&_embed=1
Foto: VOC Celje

V poročilu bodo vsi trije izvajalci predstavili tehnologijo, dosežene rezultate in tudi oceno stroška za kubični meter oziroma tono predelane zemljine.

Projekt GreenerSites, ki se bo končal maja prihodnje leto se je začel junija 2016. V projekt je vključenih enajst partnerjev iz petih držav Srednje Evrope (med njimi je tudi Mestna občina Celje) in štirinajst institucij, ki nastopajo kot pridruženi partnerji. Projekt je sofinanciran iz transnacionalnega programa Interreg Srednja Evropa, ki spodbuja sodelovanje pri skupnih izzivih območja Srednje Evrope. Vrednost celotnega projekta znaša 3.795.769,00 evrov. 3.117.919,00 evrov bo prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), preostanek pa bodo zagotovili partnerji. Mestna občina Celje bo prejela finančna sredstva v višini 270.695, 25 evrov.

M.I.