Včeraj pričetek četrte faze izgradnje krožišča Glazija

Foto: MOC

Včeraj je Mestna občina Celje kljub dejstvo, da se gradbeništvo zaradi koronavirusa sooča s pomanjkanjem delavcev ter slabšo oskrbo z gradbenim materialom po enotedenski prekinitvi znova odprla gradbišče ba Ljubljanski cesti.

Ob pričetku četrte gradbene faze izgradnje krožišča Glazija, bo izvajalec del upošteval vse zaščitne ukrepe, da ne pride do širjenja koronavirusa. Dela naj bi bila po ocenah občine zaključeno v dveh tednih. Na občini so še zapisali, da so dnevi, ko na cesti ni veliko prometa, so dobra priložnost za izvedbo takšnih del, zato kljub delni zapori prometa ne pričakujejo prometnih zastojev.

Gradbeno podjetje VOC Celje, ki je bilo izbrano za izvajalca del, bo v tem času uredilo rob krožišča, pločnik, in kolesarsko stezo. temu bo sledila še zadnja, peta faza, v kateri bodo gradbinci krožišče asfaltirali, uredili sredinski otok, prehod za pešce na zahodnem izvozu in med drugim namestili prometno opremo. Novo krožišče na Glaziji bo bistveno prispevalo k večji pretočnosti in umiritvi prometa na Ljubljanski cesti. Dolgoročno bo zelo pomembno tudi zaradi načrtovane širitve garažne hiše in ureditve izvoza za reševalna vozila Zdravstvenega doma Celje“, so ob pričetku nadaljevanja del zapisali na občini.

M.I.