S spremembami Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije ponovno veljajo testi na covid-19, opravljeni v tretjih državah. Dodana je nova izjema za stike z ožjimi družinskimi člani, za otroke test ni potreben. Spremembe veljajo od 1. oktobra 2020.

Priznava se veljavnost vseh testov SARS-CoV-2 (COVID-19), ki niso starejši od 48 ur in so bili opravljeni v državi članici EU, državi članici schengenskega območja ali pri organizaciji ali posamezniku, ki sta ju Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznala za ustrezna in verodostojna ter sta navedena na seznamu na spletni strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Priznavajo se torej tudi testi na SARS-CoV-2 (COVID-19), ki so bili opravljeni v skladu z odlokom pri navedenih institucijah v tretjih državah.

Kot dodatni izjemi od odreditve karantene ali predložitve negativnega testa pri prehodu meje (za rdeče in oranžne države ali administrativne enote) sta določeni za osebo:

  • ki prehaja mejo iz družinskih razlogov zaradi vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani in se vrača čez mejo v 72 urah po prehodu meje,
  • ki še ni dopolnila 14 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki je predložil negativni test.

Enako kot države članice schengenskega območja se obravnavajo tudi Andora, Monako, San Marino in Vatikan. Če bodo te države uvrščene na oranžni seznam, se jih ne bo štelo kot tretje države. To pomeni, da bodo lahko osebe iz teh držav uveljavljale izjemo, ko se jim dovoli vstop v Slovenijo brez karantene in negativnega testa.

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve