Veter v zadnjem tednu brez elektrike pustil tudi skoraj 4 tisoč odjemalcev Elektra Celje

Foto: pixabay.com

Tudi odjemalci Elektra Celje so občutili posledice neurja z močnimi sunki, ki je bilo v Sloveniji v torek in sredo. Že v torek je močan veter pustil poškodbe na elektrodistribucijskem omrežju Elektra Celje, saj je podiral drevesa na električne vode.

Tako je bilo po poročanju Elektra Celje v torek brez električne energije 2.886 odjemalcev. Največ odjemalcev je bilo v torek brez električne energije na območju Krškega, Brežic in Dobove, Kostanjevice na Krki in Podbočja.

V sredo je močan veter brez električne energije pustil okoli 1.000 odjemalcev Elektra Celje in sicer na območju: Podvolovjeka, Dravske doline, Celja z okolico in Savinjski dolini.

M.I.