(Video) Celje obeležuje 30 let vključenosti v gibanje Zdrava mesta

Foto: YouTube

Letos mineva 30 let od kar se je Celje pridružilo gibanju Zdrava mesta. Sodelovanje v tem projektu je mestu prineslo veliko in na to so ponosni. Leta 1998 so odprli »Projektno pisarno Celje – zdravo mesto«, ki je namenjena vsem prebivalcem Celja in edina tovrstna pisarna v Sloveniji. Do leta 2005 je bilo Celje pridruženi član organizacije evropskih Zdravih mest, leta 2005 pa je postalo redni član te organizacije.

Projekt Zdrava mesta izhaja iz načela, da zdravstveno osveščeni prebivalci in širša družbena skupnost prevzamejo večjo odgovornost za izboljšanje lastnega zdravja in kakovost življenja nasploh, zlasti v urbanem prostoru. Hkrati so Zdrava mesta tudi temeljni projekt Svetovne zdravstvene organizacije za krepitev zdravja in socialne stabilnosti ljudi po svetu.

Celje se je gibanju Zdrava mesta pridružilo leta 1991. Letos mineva torej že 30 let od začetnih aktivnosti. Projektna pisarna Celje – zdravo mesto deluje v okviru javnega zavoda Socio in je vezni člen med različnimi partnerji projekta Celje – Zdravo mesto.

Mestna občina Celje bolj zdravo in kakovostnejše bivalno okolje soustvarja tudi s številnimi projekti trajnostne mobilnosti. Skupna cilja vseh projektov sta, da bi bilo motornega prometa v starem mestnem jedru čim manj in da bi se vse več ljudi odločalo za uporabo javnega potniškega prometa (Celebus) in kolesa (KolesCE). Za bolj zdravo okolje skrbijo tudi z energetskimi sanacijami stavb, širitvijo plinovodnega omrežja, subvencijami za zamenjavo zastarelih  kurilnih naprav in zastarelih toplotnih postaj, širitvijo sistema daljinskega ogrevanja, pa tudi z osveščanjem prebivalstva in ozelenitvijo mesta. S tradicionalnim projektom Mesec športa svoje občanke in občane z brezplačnimi športnimi programi in preventivnimi akcijami spodbujajo k zdravemu načinu življenja.

Pri projektu Celje – zdravo mesto tesno sodelujejo s šolami, vrtci, Zdravstvenim domom in številnimi drugimi akterji v mestu. Vsako leto ob svetovnem dnevu zdravja pripravljajo bogat program, s katerim o psihičnem in fizičnem zdravju ter pomenu aktivne skrbi zanj osveščajo vse generacije.

Ob 30 letnici so v Celju pripravili tudi video, ki vam je dostopen tukaj.

Vir: MOC