(Video) Golob voditelja okrcal, ker je izpostavil neučinkovitost vlade ter medije ob tašnem poročanju obtožil dramatiziranja in otročjega poročanja

Foto: X tolemamo

Kljub temu, da je predsednik vlade Robert Golob naredil vse, da po svoje uredi depolitizacijo (spolitizira) nacionalni medij, tam ne morejo prezreti njegovega neučinkovitega dela. Kljub temu, da se nekateri mediji med katerimi je tudi RTV Slovenija trudijo prikriti neučinkovitost dela trenutne oblasti, je trenutno delo oblastnikov tako slabo, da tudi tukaj ne gre več brez neprijetnih vprašanj. Sedaj je moral celo Igor E. Bergant predsedniku vlade zastaviti neprijetna vprašanja, za kar si je prislužil kritiko Goloba.

Želja trenutne oblasti je sicer, da bi jim vsi ploskali, mediji pa bi jim nudili brezpogojno zvestobo. Vendar zaradi slabih rezultatov s časoma tega ni mogoče več skrivati in temu sledijo neprijetna vprašanja. Tako je Igor E. Bergant premierja postavil pred dejstvo, da kljub poplavam se država ne more ustaviti in je potrebno obljubljene reforme izpeljati. Poleg tega je izpostavil, da se bo Slovenija zbudila v obnovljenem stanju, ostale težave bodo pa še večje, če jih vlada ne bo reševala.

Tako trenutno vlada ne polaga pozornosti dolgotrajni oskrbi, sistemu javnih plač, davčnemu sistemu, pokojnineskemu sistemu… Golob je voditelja okrcal, da je to njegov pogled in stvari potekajo z enakim tempom, kot so pred poplavami. Kakšen pa je ta tempo(opomba avtorja)? V iskanju opravičila je Golob povedal, da so določene stvari zastale občasno že pred volitvami in da mediji s takšno kritiko delajo dramo in jih obtožil otročjega poročanja.

S tem je premier pokazal, da kritika njegove vlade ni zaželjena in bi najraje videl, da bi bila tudi prepovedana.

Vir: X