(Video) Predsednik vlade Janez Janša: Vlada določila solidarnostni in energetski dodatek v višini 150 evrov in gospodinjstva upravičila plačila omrežnin

Foto: Kabinet predsednika vlade

Predsednik vlade Janez Janša ter podpredsednika vlade Zdravko Počivalšek in Matej Tonin so na današnji novinarski konferenci po seji vlade spregovorili o sprejetih nujnih ukrepih pomoči ljudem in gospodarstvu zaradi visokih cen energentov.

Vlada je namreč na današnji seji sprejela dva zakona in dve trošarinski uredbi, s katerimi naslavljamo in skušamo omiliti draginjske posledice oziroma posledice visokih cen energentov za ljudi in gospodarstvo. “V zakonskih aktih je vlada državnemu zboru predlagala tako simetrične ukrepe, ki naslavljajo vse, kot tudi asimetrične ukrepe, s katerimi želimo omiliti energetsko revščino pri najbolj ranljivih skupinah,” je poudaril predsednik vlade Janez Janša.

Ko gre za splošne simetrične ukrepe je “eden od njih, ki bo imel verjetno daleč največje pozitivne učinke za državljanke in državljane oziroma za gospodinjstva oprostitev plačevanja omrežnine, tako za priključno moč kot za porabo električne energije za vse odjemalce za 3 mesece od 1. februarja do 30. aprila, kar skupaj z nižjimi trošarinami za električno energijo znižuje znesek na položnicah za 30 do 35 odstotkov,” je dejal predsednik vlade. “Naslednji simetrični ukrep je znižanje trošarine na električno energijo na najnižjo možno stopnjo, hkrati pa je vlada sprejela uredbo, s katero se s 1. februarjem znižajo trošarine za pogonska goriva in kurilno olje in tudi tukaj smo šli na najnižjo možno stopnjo, ” je povedal predsednik vlade in dodal, da bodo izpad dohodkov in stroški delno kriti z dobički podjetij, ki jim gre omrežnina za električno energijo. “Ko pa gre za stroške pri asimetričnih ukrepih, pa se bodo ti stroški krili iz podnebnega sklada,” je poudaril premier.

“Ko gre za asimetrične ukrepe, s katerimi naslavljamo več kot pol milijona tistih, za katere ocenjujemo, da jih je energetska draginja posebej prizadela, je osnovno orodje za naslavljanje tega problema solidarnostni in energetski dodatek, v višini 150 evrov. Ta bo šel prejemnikom varstvenega dodatka, to je okoli 67. 000 ljudem, katerih dohodki ne zadoščajo za preživetje in dobivajo dodatna sredstva iz socialne mreže, šel bo tudi upokojencem, ki prejemajo do 1000 evrov pokojnine, invalidom, velikim družinam in še nekaterih drugim ranljivim kategorijam, skupaj bo izplačan v višini 106 milijonov evrov, posamezniku pa v višini 150 evrov,” je povedal predsednik vlade.
“Vlada je sprejela tudi zakona, s katerima naslavlja problematiko visokega dviga cen energentov v zadnjem času za gospodarstvo in kmetijstvo. Tukaj gre za okoli 70 milijonov asimetrične pomoči za tiste gospodarske subjekte, ki jih je ta energetska draginja najbolj prizadela, gre pa za enkraten ukrep, medtem ko gre pri vseh prejšnjih za veljavnost treh mesecev, torej od 1. februarja do 30.aprila,” je poudaril predsednik vlade in dodal, da “računamo, da se bo po tem času situacija na energetskih trgih v veliki meri umirila. Takšne so tudi napovedi Evropske komisije. Če se to ne bo zgodilo, ima vlada možnost, da predlaga podaljšanje vseh ali samo nekaterih ukrepov,” je še dejal premier Janez Janša.

“Z obema zakonoma in z uredbama, ki so bili danes sprejeti, naslavljamo tako težave ljudi, ki so najbolj prizadeti zaradi visokega dviga cen energentov kot tudi gospodarstva, tako da ohranimo potenciale družbe, socialno državo, pa tudi kondicijo gospodarstva. Pristop je enak kot je bil pri sprejemanju proti-koronskih paketov. Tista izkušnja nas je naučila, da je treba ravnati tako simetrično kot asimetrično in ta pristop ponavljamo, pri čemer smo prepričani, da bo enako uspešen v dobro vseh tako kot je bilo tudi naše reagiranje na zdravstveno krizo v času pandemije,” je zaključil predsednik vlade Janez Janša.

Avtor: Urad predsednika vlade