Vila na Vodnikova ulici 14 – Javna najemna stanovanja in revitalizacija kulturne dediščine v Mestni občini Celje

Foto: pixabay.com

Družba Nepremičnine Celje, ki je v stoodstotni lasti Mestne občine Celje, je pridobila pravnomočno gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo objekta Vila Vodnikova ulica 14. Po izboru izvajalca gradbenih del se bodo dela začela v začetku prihodnjega leta.

Projekt Vila Vodnikova ulica 14 predstavlja rekonstrukcijo istoimenskega objekta v večstanovanjski objekt z javnimi najemnimi stanovanji. Na voljo bo 12 oskrbovanih stanovanj, v katera se bodo upravičenci lahko vselili v začetku leta 2024. Mestna občina Celje bo poskrbela za zunanjo ureditev.

Objekt je v neposredni bližini Zdravstvenega doma Celje, Splošne bolnišnice Celje, postaje lokalnega potniškega prometa, lekarne, trgovine, bančnih, upravnih in drugih storitev, s čimer predstavlja dobro priložnost za kakovostno bivanje starejših občanov.

Projekt predstavlja tudi družbeno odgovorni prispevek družbe Nepremičnine Celje in Mestne občine Celje k revitalizaciji kulturne dediščine v starem mestnem jedru Celja. Projektant, podjetje Studio list iz Celja, in Zavod za varstvo kulturne dediščine – območna enota Celje sta v procesu projektiranja ohranila elemente varovanja kulturne dediščine in omogočila ustrezen nivo funkcionalnosti za kakovostno bivanje.

Rekonstrukcija objekta za zagotavljanje javnih najemnih stanovanj in zahteve projektiranja iz naslova varovanja kulturne dediščine sta pred družbo Nepremičnine Celje postavila tudi izziv zagotavljanja ustreznih virov financiranja. Slednje so v višini 1.088.914 EUR zagotovili z uspešno prijavo na Javni razpis za dodelitev sredstev s področja komponente 16: Stanovanjska politika, investicija – zagotavljanje javnih najemnih stanovanj, ki ga je objavilo Ministrstvo za okolje in prostor iz Načrta za okrevanje in odpornost. Za zaključeno finančno konstrukcijo pa poleg lastnih sredstev družba kandidira tudi za sredstva iz finančnih inštrumentov Sklada skladov.

MOC