Višje strokovne šole – sporočilo za javnost: Za vpis v višje strokovno izobraževanje na voljo 11.915 mest

Foto: Višje strokovne šole

45 višjih strokovnih šol je za študijsko leto 2024/25 razpisalo 11.915 prostih mest za kar 34 različnih študijskih programov, največ na področju tehnike, proizvodne tehnologije in storitev, storitve in družbenih, poslovnih upravnih ved. S prihodnjim letom se pričnejo izvajati nekateri prenovljeni in novi študijski programi. Kandidati se lahko prijavijo v dveh prijavnih rokih, prvič od 20. februarja do 15. marca ter v drugem prijavnem roku od 23. do 29. avgusta.

VIŠJE STROKOVNE ŠOLE PONUJAJO VEČ V KRAJŠEM ČASU

V dveh letih študija študentje pridobijo 6/1 izobrazbeno raven in 120 kreditnih točk.

34 študijskih programov sloni na poklicnih standardih in so odraz najsodobnejših trendov v stroki in aktualnih ter prihodnjih potreb na trgu dela. Povezanost študijskih programov z gospodarstvom uvršča višješolske diplomantke in diplomante med visoko zaposljiv, cenjen in dobro plačan kader, na kar so v višjem strokovnem šolstvu posebej ponosni.

S prihodnjim študijskim letom se bodo kot novost začeli izvajati prenovljeni javni študijski programi Telekomunikacija, Varstvo okolja in Računalništvo in informatika, pa tudi nova zasebna študijska programa Digitalni marketing in Programiranje.

 VIŠJEŠOLSKI DIPLOMANTI SPADAJO MED NAJBOLJ ISKAN IN CENJEN KADER 

Največja prednost višješolskih študijskih programov je usklajenost študijskih programov s potrebami gospodarstva, zaradi česar višješolski diplomanti spadajo med cenjen in dobro plačan kader. Kar 800 ur študijskega programa zajema praktično izobraževanje v podjetjih. Zato se v višješolske študijske programe večinoma vpisujejo študentje, ki želijo že med študijem usvojiti uporabna praktična znanja.

Študentje se uvedejo v delo pod budnim očesom mentorjev, ki prenašajo dragocene spretnosti in znanja ter pomagajo pri razvoju karierne poti, med praktičnim delom študija pa pridobijo tudi priložnost, da se predstavijo svojemu potencialnemu delodajalcu. Mnogo študentov se tudi zaposli pri podjetju, kjer so opravljali praktični del študija.

Z VIŠJEŠOLSKIM ŠTUDIJEM DO ZAMENJAVE POKLICA, BOLJŠE PLAČE

Študij na višjih strokovnih šolah je primeren za vse generacije. Starostne omejitve ni, ne glede na to, ali se vpisujete redno ali izredno. Študij na višji strokovni šoli mladim in odraslim odpira pot do bolje plačane zaposlitve, individualne prekvalifikacije in dokvalifikacije ter raznolike programe izpopolnjevanja strokovnega usposabljanja.

Informativna dneva bosta v petek, 16. februarja in v soboto, 17. februarja. Informacije o načinu izvedbe, natančnih terminih in ustreznih povezavah vseh višjih strokovnih šol so objavljene na spletnih straneh višjih strokovnih šol.

Višje strokovne šole