Vlada ob izteku mandata pripravila interaktivni seznam projektov z vrednostmi in časovnico izvedbe. Sami preverite kateri projekti se izvajajo v vašem kraju pod trenutno vlado!

Foto: Twitter (Vlada RS)

Predsednik vlade Janez Janša in podpredsednika mag. Matej Tonin ter Zdravko Počivalšek, so na novinarski konferenci predstavili projekte, ki jih je tej vladi uspelo začeti in realizirati v njihovem dve letnem mandatu. Za lažji pregled je vlada predstavila seznam projektov po posameznih občinah in vam je dostopen tukaj.

Na vladi so ob tem zapisali: “Občine so središče razvoja Slovenije. S spodbujanjem lokalnih razvojnih programov dolgoročno pomagamo k enakomernemu razvoju urbanih središč in podeželja po vsej državi. S sredstvi državnega proračuna in različnih evropskih skladov so bili v Sloveniji sofinancirani številni projekti in programi. Na zemljevidu so zbrani projekti, ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih tudi dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta. Zbirka se redno ažurira.”

Vlada je tako iz proračunskih virov realizirala oziroma predvideva projekte v višini 6,760 milijarde evrov, poleg tega je še odobrenih za 1,200 milijarde evrov sredstev iz EU skladov.

Predsednik vlade Janez Janša je povedal, da gre za nekaj tisoč razvojnih projektov, ki v Sloveniji že potekajo oziroma bodo potekali, saj so zanje zagotovljena finančna sredstva. V Sloveniji se bo tako gradilo in se gradi vrtce, šole, domove za starejše, športne dvorane, ceste, vodovodna in kanalizacijska omrežja.

Predsednik vlade je povedal tudi, da je vlada zagotovila sredstva, ki bodo Sloveniji omogočala, da v naslednjih letih v veliki meri postane prehransko samozadostna in energetsko neodvisna.

Vir: Twitter in Vlada Republike Slovenije