Vlada omogočila sproščanje obiskov domov za starejše

Foto: dom-vojnik.si

Minister za delo Janez Cigler Kralj je sporočil, da so od današnjega dne vlada začenja s sproščanjem obiskov v domovih za starejše. Obiski se lahko izvajajo ob zagotavljanju vseh varnostnih pogojev in navodilih.

Obiski v domovih se bodo lahko izvajali v kolikor bodo vnaprej najavljeni, po telefonu ali elektronski pošti. V zavodih bodo morali obiske razporediti čez cel dan oziroma cel teden, da se bo preprečilo večje število obiskovalcev naenkrat.

Na ministrstvu še navajajo, da bodo morali domovi upoštevati še, da bodo najti ranovesje med varovanje zdravja oskrbovancev in pravico do socialnih stikov. Upoštevati bodo morali tudi higienske ukrepe, prav tako bodo morali biti pri obiskih ekstremno previdni.

Sproščanje ukrepov in protokole obiskov si bo vsak zavod lahko zastavil sam.

M.I.