Vlada podaljšala ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo še za mesec maj

Foto: pixabay.com

Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic covid-19 (ZDUOP), ki je začel veljati dne 5. februarja 2021, med dodatnimi ukrepi za omilitev posledic epidemije covid-19 na področju dela in delovnih razmerij ureja tudi ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo. Na začasno čakanje na delo lahko delodajalci, ki izpolnjujejo pogoje po tem zakonu, delavce napotijo za obdobje od 1. februarja do 30. aprila 2021. Vlada RS je sprejela sklep o podaljšanju navedenega ukrepa za mesec maj 2021.

Ocenjuje se, da bo ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo tudi v prihodnje zmanjšal tveganje, da bi se podjetja, ki se zaradi covid-19 krize soočajo z nizkim povpraševanjem ali negativnimi šoki v produktivnosti, odločala za odpuščanje delavcev. Učinki interventnih ukrepov na trg dela so spodbudni, saj so omejili rast brezposelnosti. Brez sprejetih ukrepov, predvsem ukrepa povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, ki ga delodajalci prepoznavajo kot koristnega, bi se kriza zagotovo odrazila v večjem številu brezposelnih oseb.

Ukrep, katerega veljavnost je bila v sklopu osmega protikoronskega paketa ponovno podaljšana, je omejil rast brezposelnosti tudi v prvih mesecih leta 2021. Delodajalci so v okviru osmega protikoronskega zakona (tako imenovani PKP 8, ki se izvaja od februarja 2021) do vključno 19. marca 2021 na zavod oddali skoraj 19.070 vlog, za nekaj manj kot 65.900 zaposlenih.

Podatki o koriščenju ukrepa povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo kažejo, da so delodajalci v okviru vseh protikoronskih paketov do vključno 19. marca 2021 na zavod oddali skoraj 139.860 vlog za 625.000 zaposlenih. Do vključno 18. marca 2021 je zavod za ukrep povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo delodajalcem izplačal 445,4 milijonov evrov, in sicer 31.217 delodajalcem za 212.164 zaposlenih.

Trenutne epidemiološke razmere, stanje na trgu dela, ki je vezano na okrevanje gospodarstva in pozitivni odzivi delodajalcev nakazujejo na to, da je ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo še vedno potreben, zato se predlaga njegovo podaljšanje do 31. maja 2021. Sklep bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

Predvidene finančne posledice podaljšanja ukrepa delnega povračila nadomestila plače za čas začasnega čakanja na delo za mesec maj 2021 so ocenjene v skupni višini 31,5 mio evrov (ob predpostavki, da bo v mesecu maju v ukrep vključenih 45.000 delavcev in da država delodajalcu povrne v povprečju 700 evrov na zaposlenega delavca, ki je na začasnemu čakanju na delo).

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Uredništvo