Vlada podaljšala veljavnost ukrepov na področju voznikov in vozil

Foto: Pixabay

Z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji je vlada, zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, podaljšala ukrepe na področju voznikov in vozil.

Začasna prepoved ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji ne velja za:

–  izvajanje nalog tehničnih služb, strokovnih organizacij in pooblaščenih registracijskih organizacij s področja motornih vozil,

– rednih in vmesnih pregledov cistern ter pregledov vozil za izdajo certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga ter

– postopkov in nalog v tahografskih delavnicah.

Za vozniška dovoljenja velja, da se do 28. februarja 2021 podaljšuje veljavnost le tistih vozniških dovoljenj, ki so oziroma bodo  potekla v obdobju od 16. novembra 2020 do vključno 8. januarja 2021 in katerih imetniki, zaradi začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, niso mogli oziroma ne bodo mogli opraviti predpisanih obveznosti za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja (program dodatnega usposabljanja za voznika začetnika).

Za izkaznice o vozniških kvalifikacijah velja, da se do 28. februarja 2021 podaljšuje veljavnost le tistih izkaznic o vozniških kvalifikacijah, ki so oziroma bodo potekla v obdobju od 16. novembra 2020 do vključno 8. januarja 2021 in katerih imetniki, zaradi začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, niso mogli oziroma ne bodo mogli opraviti zakonsko predpisanih obveznosti za podaljšanje veljavnosti izkaznic o vozniških kvalifikacijah (redno usposabljanja za podaljšanje veljavnosti temeljnih kvalifikacij).

Za teoretični del vozniškega izpita velja, da se njegova veljavnost do 28. februarja 2021 podaljšuje le tistim kandidatom za voznike motornih vozil, ki jim je veljavnost teoretičnega dela vozniškega izpita potekla oziroma jim poteče v obdobju od 16. novembra 2020 do vključno 8. januarja 2021 ter zaradi začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji niso mogli oziroma ne bodo mogli opraviti predpisanih obveznosti (praktični del vozniškega izpita).

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji je začel veljati 2. januarja 2021 in velja do vključno 8. januarja 2021.