Današnjo sejo Odbora za nadzor javnih financ, ki jo vodi dr. Anže Logar bi lahko pospremili z besedami saj ni res, pa je. Zadeva se je zelo zapletla, ko je poslanec SDS mag. Andrej Šircelj želel od Ministrstva za finance izvedeti za koliko so se v letu 2017 povišali prihodki iz naslova »Pobranih davkov« ter kaj bo pristojno ministrstvo storilo glede 15 odstotkov davčnega dolga.

Na njegova vprašanje je poskušala odgovoriti sekretarka na Ministrstvu za finance Natalija Kovač Jereb. Pri prvem vprašanju je povedala, da s podatki ne razpolaga in da bi lahko poslanec odgovor dobil v pisni obliki, glede davčnega dolga pa je povedala, da gre v tem primeru za »zgodovinsko poročilo« in težko odgovori glede ukrepov za zmanjšanje dolga v tem obdobju. V novem obdobju pa naj bi po njenih besedah ministrstvo Finančni upravi Republike Slovenije naložilo, da bo ministrstvo mesečno poročalo o ugotavljanju stanja v zvezi s finančnim nadzorom. Na to njeno navajanje je mag. Šircelj opozoril, da samo mesečna poročila o aktivnosti FURS-a ne bodo pripomogla k zmanjšanju finančnega dolga in uspešnejši izterjavi dolgov.

Težko si človek danes predstavlja, da pristojni sekretar izjavi, da gre za zgodovinsko poročilo. V teh dneh ko odbori v Državnem zboru sprejemajo rebalans proračuna za leto 2019 in ko Fiskalni svet opozarja, da država v tem trenutku preveč troši bi bilo še kako pomembno, da bi se tako poslanci kot vsa zainteresirana javnost lahko seznanili za koliko je država več pridobila iz naslova učinkovitejše davčne izterjave ter predvsem kako je z zmanjšanjem davčnega dolga. Saj tudi na podlagi podatkov iz preteklih let poslanci v nadaljevanju odločajo o razrezu proračunske »pogače« in ugotovijo ali bi lahko predlog rebalansa proračuna ostal vzdržen ali ne.

Zato se ob tem resnično postavlja vprašanje zakaj si Vlada republike Slovenije želi nove in nove sekretarje, če še obstoječi niso dosledni oziroma zanesljivi pri svojem zagovarjanju stališč pristojnih ministrstev.

M.I.