Vlada soglaša s predlogom, da se za investicije v slovensko zdravstvo na primarni ravni v naslednjih letih nameni dodatnih 100 milijonov evrov

Foto: Ministrstvo za zdravje

Danes je vlada dala zeleno luč amandmaju s katerim se za izvajanje investicij za zdravstveno dejavnost na primarni ravni zagotovi 150 milijonov eurov in tako poviša skupni znesek za najpomembnejše investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 za dodatnih 100 milijonov eurov.

Ministrstvo za zdravje bo vsako leto izvedlo javni razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni. Prijavitelj na razpis je lahko:

  • občina/mestna občina, ustanoviteljica zdravstvenega doma,
  • v primeru, da je ustanoviteljstvo zdravstvenega doma razdeljeno med več občin, je lahko prijavitelj le ena izmed občin soustanoviteljic. K prijavi prijavitelj priloži soglasje oziroma pooblastilo ostalih občin soustanoviteljic.

S sofinanciranjem investicij na primarni ravni ministrstvo zagotavlja:

  • pridobitev in posodobitev funkcionalnih prostorov, pridobitev ustrezne opreme in izboljšanje standardov osnovnega zdravstva za prebivalce posameznih občin s ciljem najboljše možne izrabe prostorov,
  • dostopnost občanom do zdravstvenih storitev na območjih oziroma v občinah, kjer se dejavnost še ne izvaja, medicinsko opremo za posamezno zdravstveno dejavnost s ciljem najbolj smotrne izrabe opreme za kvalitetnejše izvajanje programov zdravstvenega varstva,
  • sofinanciranje SUC, prizidkov, novogradnje in medicinske ter ostale opreme za delovanje ZD,
  • hiter in učinkovit dostop do pacientov v primeru, ko je potrebna nujna medicinska pomoč, obiski zdravnikov in sester na domu pacienta.

 

Vir: Ministrstvo za zdravje