Vlada sprejela načrt za okrevanje – Slovenija bo lahko iz njega počrpala za 1,8 milijarde nepovratnih sredstev ter skoraj 700 milijonov povratnih sredstev v obliki posojil

Finančna struktura načrta za okrevanje (Foto: Twitter Vlada RS)

Minister brez resorja, pristojen za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Zvonko Černač in državna sekretarka v Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Monika Kirbiš Rojs sta na novinarski konferenci o stanju glede bolezni covid-19 minuli četrtek predstavila državni načrt za okrevanje in odpornost (NOO).

Minister Černač je povedal, da želi Slovenija s predlaganim načrtom za okrevanje in krepitev odpornosti spodbuditi gospodarsko, socialno in ozemeljsko povezanost Evropske unije, kar je mogoče doseči z uravnoteženimi reformami, ki bodo temeljile na zelenem in digitalnem prehodu. Na ta način se bo izboljšala odpornost gospodarstva, s čimer bo mogoče doseči stopnjo gospodarske rasti, kakršno smo imeli pred krizo. To bo Slovenija dosegla z digitalno preobrazbo določenih sektorjev gospodarstva in družbe skupaj z manjšimi upravnimi obremenitvami ter večjo odprtostjo in prožnostjo slovenskega gospodarstva.

Poudaril je, da bodo pomembna obsežna vlaganja v okoljsko, prometno, energetsko, izobraževalno, zdravstveno, socialno in drugo infrastrukturo, kar lahko bistveno prispeva h gospodarski rasti.

Slovenija bo v prvi fazi koristila vsa sredstva, ki so na voljo v okviru nepovratnih sredstev v vrednosti 1,8 milijarde evrov, in nekaj manj kakor 0,7 milijarde povratnih sredstev. Sredstva v okviru načrta bodo namenjena štirim ključnim področjem:

  • zeleni prehod,
  • digitalna preobrazba,
  • pametna in trajnostna rast ter
  • zdravstvo, socialna varnostin stanovanjsko področje.

Vlada se je osredotočila na projekte, ki so uresničljivi do konca leta 2026. Izvedba ukrepov, ki jih ne bo mogoče financirati iz sklada za okrevanje, bo financirala v okviru zdajšnjega večletnega finančnega obdobja, kjer je na voljo še 1,4 milijarde sredstev.

Državna sekretarka v Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Monika Kirbiš Rojs je predstavila operativni potek priprave državnega načrta za okrevanje in odpornost, ki je bil po njenih besedah zelo zahteven, saj doslej še noben dokument na ravni Evropske unije ni bil pripravljen na tak način.

Povedala je, da Evropska komisija od vseh držav članic pričakuje vzpostavitev učinkovitega in preglednega sistema nadzora nad porabo teh sredstev, zato je vlada včeraj ustanovila organe, ki bodo upravljali sredstva NOO in nadzorovali njihovo porabo. Koordinacijo in nadzor bo izvajalo ministrstvo za finance, razpise in projekte pa bodo izvedla posamezna ministrstva.

Poudarila je tudi, da sredstev NOO nikakor ni mogoče uporabiti za to, da bi se z njimi nadomeščali obstoječi javni viri ali financirala tekoča poraba.

Vir: Vlada RS

Uredništvo