Vlada sprejela Odlok o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela Odlok o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti, s katerim se določajo pogoji za izvajanje športne dejavnosti za športnike in izvajanje športnih tekmovanj.

Ukrepe je pripravilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje z namenom vključevanja dela populacije športnikov v ponovne, prilagojene procese treningov. Ukrep zajema tiste športnike, ki so že usmerjeni v kakovostni ali vrhunski šport in so uradno registrirani po Zakonu o športu, kar omogoča nadzor, sledljivost ter spremljanje.

Športniki in spremljevalni strokovni kader bo moral strogo slediti navodilom Ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki je pripravilo priporočila za registrirane športnike. Pod posebnimi pogoji se sprošča tudi možnost izvedbe tekmovanj do vključno državne ravni, saj rezultati na teh tekmovanjih športnikom omogočajo ohranjanje ter pridobivanje statusnih pravic tako na državni, kot tudi na lokalni ravni ter v izobraževalnem sistemu (štipendije, zdravstveno varstvo, kategorizacijo…).

Odlok tudi določa, da prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena. Organizator športnega tekmovanja mora zagotoviti, da so v prostoru le osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo tekmovanja. Odlok bo stopil v veljavo v jutri, 7. maja.

Vir: Vlada RS