Vlada v Odgovoru na dopis sindikalnih central v zvezi z obuditvijo socialnega dialoga poudarja: “Vlada se strinja, da je socialni dialog pomembna demokratična pridobitev, zato se zavzema za njegovo ohranjanje in spoštovanje”

Foto: ESS.si

Vlada je danes na svoji dopisni seji sprejela Odgovor na dopis sindikalnih central v zvezi z obuditvijo socialnega dialoga. Sindikate so spomnili, da so vodenje države prevzeli marca 2020 in sicer v času izrednih razmer zaradi covid 19. Vlada je morala zato sprejeti hitre in učinkovite ukrepe, ki so zagotavljali zdravje in življenja ljudi, hkrati pa nudili pomoč gospodarstvu ter ohranjanje delovnih mest.

Vlada se strinja, da je socialni dialog pomembna demokratična pridobitev, zato se zavzema za njegovo ohranjanje in spoštovanje. Pomembno pa je tudi razumevanje in spoštovanje njegove vloge. Za ponovno vzpostavitev delovanja Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) in njegovo vsebinsko delovanje, ki temelji na enakopravnosti vseh treh partnerjev v ESS, vlada meni, da morajo vsi partnerji izpolnjevati nujne predpostavke. Pomembno je, da je glavna pozornost posvečena vsebini obravnavanih zakonov v dobrobit državljanov Republike Slovenije“, so zapisali v odgovoru na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Pri tem so poudarili, da je vlada pripravljena podpisati dogovor o načinu delovanja ESS s strani vseh treh partnerjev ESS, čeprav meni, da je vse zapisano že v obstoječem poslovniku ESS. Morebitni nov dogovor ne bi smel narekovati dodatnih kompetenc nobenemu od treh partnerjev.Po mnenju vlade je potrebno namreč dosledno upoštevati pravila ESS, ki veljajo za postopke usklajevanja pred sprejemom zakonodaje in drugih aktov na vladi, kot pri zastopanju vsebin, ki so predmet socialnega dialoga v nadaljnjem procesu sprejemanja zakonodaje.

Vlada je prepričana, da odstop sindikatov od socialnega dialoga pomeni izpuščeno priložnost, da bi skozi socialni dialog predloge zakonov bolje proučili in predlagali izboljšave le teh. “Navsezadnje je skupni cilj vseh treh partnerjev ESS, pa tudi dolžnost ter odgovornost do tistih, ki so nas imenovali, zagovarjanje njihovih interesov na ESS. Potruditi se je treba, da se v dialogu na ESS, ki je posvetovalni organ, poiščejo optimalne in sprejemljive rešitve za državljanke in državljane Republike Slovenije. Vlada pa hkrati pričakuje, da se socialna partnerja zavedata odgovornosti Vlade RS, ki odgovarja za sprejete zakone in posledice, ki jih izvajanje le teh prinaša“, so še zapisali v izjavi za javnost na ministrstvu.

V odfgovoru se je vlada obema socialnima partnerjema zahvalila za sodelovanje v preteklem letu in pol, ko je bilo kljub težkim razmeram poskrbljeno za ohranitev 300.000 delovnih mest. Prepričani so tudi, da so tako uspeli ohraniti družbeno povezanost in ravnovesje ter ustvariti razmere za uspešno okrevanje, kar se kaže tudi v brezposelnosti, ki je med najnižjimi v EU, napovedi o rasti bruto domačega proizvod (BDP) kjer je država med najuspešnejšimi.

Uredništvo