Vlada v razvojni načrt uvrstila gradnjo dislocirane enote Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah v Kozjem in s tem poskrbela za dodatnih 49 namestitvenih kapacitet

Vir: Občina Šmarje pri Jelšah

Vlada je v četrtek na svoji seji v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024 uvrstila gradnjo Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah – dislocirana enota Kozje, s katero bodo zagotovljene dodatne kapacitete za 49 uporabnikov.

Z izgradnjo dislocirane enote se bodo zagotovile ustrezne kapacitete v domačem okolju, varnejše bivalno in delovno okolje za vse uporabnike, izboljšali se bodo bivalni pogoji za stanovalce ter omogočili pogoji za ustrezno preprečevanje širjenja virusnih okužb, hkrati pa bo stanovalcem zagotovljeno ustvarjalno, aktivno in kakovostno preživljanje prostega časa. Predvidenih je 27 enoposteljnih in 11 dvoposteljnih sob, ocenjena vrednost investicije pa znaša 3.738.983,40 evrov.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti