Vlada z dodatnimi sredstvi želi vzpostaviti stalne kontaktne točke v zdravstvenih ustanovah po Sloveniji

Foto: Pixabay.com

Vlada je v letu 2021 podpisala Aneks 1 k splošnemu dogovoru zagotovila dodatna sredstva na primarni ravni za administratorje. Zato pričakujejo, da bodo vodstva zdravstvenih domov zagotovila stalno vstopno oziroma kontaktno točko, kjer bo ves čas delovanja ambulant  možen telefonski in osebni  kontakt z informatorjem, ki bo urejal naročanje  in informiranje pacientov. Varuhinja pacientovih pravic je izpostavila, da se vrstijo  pritožbe o neodzivnosti v nekaterih zdravstvenih domovih, medtem ko so koncesionarji zelo odzivni za svoje paciente. Danes ni več razloga za omejen dostop do osebnega zdravnika, saj je Covid-19 postal endemična oblika bolezni, s katero bomo morali znati živeti.

Urgentni dostopi za bolnike niso bili omejeni ves čas Covid-19 epidemije. V času Covid-19 epidemije je ZZZS omogočil več komunikacije po elektronski pošti. Ta način velja ohraniti za naročanje, nikakor pa ni primerno »ordiniranje preko mailov«, zato bomo poskrbeli, da bodo splošne ambulante dostopne.

Na ministrstvu za zdravje trenutno pripravljajo prenovo nujne medicinske pomoči z pričetkom izgradnje satelitskih urgentnih centrov po Sloveniji. Tako bomo dopolnili mrežo urgentnih centrov(UC) pri bolnišnicah z satelitskimi urgentnimi centri(SUC) pri zdravstvenih domovih. Vzpostavljena bo mreža  UC in SUC na 20-25 km na celotnem ozemlju Slovenije. Dokončali bomo delovanje obeh dispečerskih centrov, posodobili 12 urno in 24 urno zdravstveno varstvo. Uredili bomo tudi sistem prvih posredovalcev, ki danes sloni na povsem volunterskem delu, avtomatski defibrilatorji po Sloveniji pa so v veliki večini nabavljeni z zasebnimi sredstvi.

Vir: SDS