Vlada za gradnjo Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah – dislocirana enota Podčetrtek namenila nekaj manj kot 3,5 milijona evrov

Foto: Občina Šmarje pri Jelšah

Vlada je na četrtkovi seji v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025 uvrstila nov projekt, in sicer Gradnja Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah – dislocirana enota Podčetrtek.

Zaradi vsakoletnega povečanega povpraševanja po različnih oblikah varstva in oskrbe, povpraševanja po negovalnih in zdravstvenih storitvah, storitvah prevozov, drugih podpornih storitvah za oskrbo starejših ter možnosti organiziranja rdeče cone za izolacijo oseb z nalezljivimi boleznimi, se je pokazala potreba po izgradnji nove enote doma ob obstoječem objektu v Podčetrtku.

Namen investicije je izgradnja enote, s čimer se bodo zagotovile ustrezne kapacitete v domačem okolju bodisi v obliki institucionalnega varstva bodisi dnevnega varstva, izboljšali življenjski pogoji za stanovalce ter omogočili pogoji za ustrezno preprečevanje širjenja virusnih okužb, hkrati pa bo stanovalcem zagotovljeno kakovostno preživljanje starostnega obdobja.

Z izvedbo investicije bo zgrajen nov objekt, ki bo uporabnikom omogočal institucionalno varstvo, socialno oskrbo in zdravstvene storitve v njihovi življenjski sredini, kar jim bo omogočalo optimalno povezanost s svojci in domačim okoljem, hkrati pa bodo zagotovljene potrebne dodatne kapacitete.

Ocenjena vrednost investicije znaša 3.484.867,42 evrov z DDV.

Sredstva za izvedbo investicije bosta zagotovila ministrstvo in dom, in sicer:

  • ministrstvo v višini 3.482.884,06 evrov, od tega 1.304.249,99 evrov v letu 2022 in 2.178.634,07 evrov v letu 2023
  • dom v višini 1.983,36 evrov v letu 2021.

Izdelava investicijske dokumentacije se je začela v letu 2021, sama investicija pa se bo izvajala v letih 2022 in 2023.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti