Vlada zagotovila 2,8 milijona evrov za povračilo stroškov občinam na zunanji schengenski meji nastalimi z varovanjem meje

Foto: Twitter

Vlada se je na svoji današnji seji odločila, da občinam na zunanji schengenski meji povrne del stroškov, ki so nastali zaradi povečanega nadzora državne meje, potrebnega zaradi povečanega števila nedovoljenih prehodov državne meje.

Župani občin ob zunanji schengenski meji so namreč že večkrat izpostavili, da zaradi povečane prisotnosti policije in Slovenske vojske prihaja do izjemno povečane rabe infrastrukture v občinah, posledično pa do višjih izdatkov. Zato je vlada sklenila, da bo tem občinam zagotovila sredstva za kritje dela zgoraj omenjenih stroškov. s tem bodo tudi zagotovili poseljenost.

Do povračila stroškov bo po sklepu vlade upravičenih 32 občin: Kostel, Osilnica, Razkrižje, Središče ob Dravi, Ilirska Bistrica, Črnomelj, Žetale, Loški potok, Metlika, Zavrč, Podlehnik, Cirkulane, Hrpelje-Kozina, Šentjernej, Brežice, Kočevje, Rogatec, Loška dolina, Koper, Kostanjevica na Krki, Podčetrtek, Ormož, Novo mesto, Bistrica ob Sotli, Piran, Rogaška Slatina, Ljutomer, Lendava, Videm, Krško, Črenšovci in Gorišnica.

Občine bodo lahko uveljavljale stroške, ki so nastali zaradi obnove poti ob začasnih tehničnih ovirah na zunanji schengenski meji in občinskih poti, ki so dodatno obremenjene zaradi nadzora zunanje schengenske meje, stroški postavitve dodatnih virov razsvetljave, tehničnih sredstev in drugi stroški, katerih namen je večja varnost občanov. Gre za stroške, ki so nastali v letu 2020.

Sredstva bodo zagotovili s prerazporeditvijo sredstev splošne proračunske rezervacije in sicer 1 milijon evrov nemudoma, preostanek denarja do višine 2,8 milijona evrov pa bo vlada zagotovila sekcesivno. Občine morajo svojo vlogo na Ministrstvo za notranje zadeve oddati najkasneje do 30. novembra 2020.

M.I.