Vlada zagotovila 30 milijonov evrov za gradnjo domov za starejše – v zadnjih treh letih temu področju namenjeni 3 milijoni!

Twitter

Ljubljana, 16. februar 2021 –  Na današnji novinarski konferenci je stanje v domovih za starejše občane (DSO) predstavil tudi resorni minister Janez Cigler Kralj. Po besedah ministra je bilo v Kralja so DSO-ji v minulem tednu zabeležili 23 novih okužb. Za primerjavo je povedal, da je bilo 5. februarja evidentiranih 213 novih okužb v DSO-jih in 15. decembra 2233. Po besedah ministra je v varstvenodelovnih centrih in zavodih za usposabljanje v institucionalnem varstvu pozitivnih 27 uporabnikov ter 19 zaposlenih.

Boljša epidemiološka slika je omogočila tudi sprejemanje novih stanovelcev v DSO-jih, kjer je bilo v januarju letošnjega leta sprejetih 787 oseb. Minister je povedal, da je bilo leta 2019 izvedenih 6.363 novih sprejemov ter leta 2020 5.313 novih sprejemov. DSO-ji imajo trenutno na voljo še 745 prostih mest. Ministrstvo je preko razpisa zagotovilo tudi 1280 novih mest za institucionalno varstvo starejših. Na razpis je prispelo 21 ponudb, poročilo strokovne komisije za pregled in presojo ponudb, je objavljeno na spletni strani ministrstva.

Janez Cigler Kralj je poudaril, da se bo javna mreža domov razširila tudi z investicijami iz proračunskih sredstev. Tako je v proračunu za 2021 že zagotovljenih 30 milijonov evrov za gradnjo novih domov za starejše. Za primerjavo: v letu 2017 je bilo v proračunu za te namene 0 evrov, v letu 2018 in 2019 pa skupaj le 3 milijone. Dodatno pozornost bodo na ministrstvu namenili obvladovanju težav v duševnem zdravju oskrbovancev.

M.I.