Vlada zagotovila sredstva za nakup prostorov VDC Šentjur – enota Slovenske Konjice

Foto: VDC Šentjur.si

Vlada je včeraj na svoji seji v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2022–2025 določila, da se spremeni izhodiščna vrednost projekta, in sicer Pridobitev prostorov za stanovanjsko skupino VDC Šentjur – enota Slovenske Konjice.

Gradivo se nanaša na spremembo projekta v veljavnem Načrtu razvojnih programov in sicer za izgradnjo objekta za stanovanjsko skupino VDC Šentjur v Slovenskih Konjicah. Ocenjena vrednost investicije po noveliranem investicijskem programu znaša 1.073.535,87 evrov z DDV. Z izvedbo investicije, ki se bo zaključila v letu 2022, bo uporabnikom omogočeno življenje v primerni institucionalni obliki zunaj matične družine, kvalitetnejše vključevanje v okolje ter razširitev socialne mreže, pri čemer pa bodo lahko ostali blizu trenutnega doma. Hkrati se bo povečala in stimulirala njihova samostojnost in neodvisnost življenja ter dvignila samopodoba.

Zaključek investicije je predviden v letu 2022.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti