Vlada zvišala trošarine drobnoprodajne cene cigaret

Foto: Pixabay.com

Na včerajšnji seji je vlada sprejela spremembe Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022, Uredbo o določitvi zneska trošarine za tobačne izdelke in Uredbo o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin.

Z Uredbo o določitvi zneska trošarine za tobačne izdelke je vlada zvišala trošarine drobnoprodajne cene cigaret. S predlagano uredbo se zvišujejo zneski trošarine za cigarete, cigare in cigarilose, drobno rezani tobak, drug tobak za kajenje in tobak za segrevanje.

Za cigarete se bo 1. novembra 2021 trošarina zviša s 120 na 123 evrov in 1. aprila 2022 na 126 evrov. Za cigare in cigarilose se trošarina 1. novembra 2021 zviša na najmanj 48 evrov za tisoč kosov. Za drug tobak za kajenje se trošarina 1. novembra 2021 zviša s 45 na 48 evrov za kilogram. Za tobak za segrevanje se trošarina 1. novembra 2021 zviša z 88 na 105 eurov za en kilogram tobaka v polnilu.

Vir: Vlada RS