Vladna koalicija z glasovanjem o proračunu Savinjski regiji “odvzela” skoraj 18 milijonov v letu 2020

Foto: SDS

Koalicijski partnerji LMŠ, SMC, SD, SAB in DeSUS oziroma natančneje njihovi poslanci so v minuli teden potrdili amandma, ki ga je predlagala vlada in s katerim je povprečnina za občine ostala na enaki ravni kot je bila pred tem, ko je pristojni odbor za finance potrdil povišanje predvidenih sredstev za financiranje občin.

S tem ukrepom bodo tako občine kot regije ostale brez določenih sredstev, ki bi jim bile sicer lahko zagotovljene iz državnega proračuna in s katerimi bi lahko pospešile infrastrukturne projekte, ki bi povišali blaginjo bivanja tako v občinah kot regijah. Določene regije bi s pomočjo teh sredstev dosegle tudi višjo stopnjo konkurenčnosti in bi s tem posledično zagotovile še višji dotok kapitala v regijo.

Tudi Savinjska regija je bila zaradi sprejetja tega predloga »oškodovana« za določena finančna sredstva in sicer natančneje za skoraj 18 milijonov evrov za leto 2020. Gre za denar, ki bi občinam pomagal vzpostaviti višji nivo kakovosti bivanja in povečal vlaganja v infrastrukturne projekte.

Za največ denarja bi tako lahko bile prikrajšane sicer največje občine kot so Mestna občina Celje, Mestna občina Velenje, Šentjur, Slovenske Konjice in Žalec. Tudi manjšim občinam bi ta denar še kako prišel prav, saj bi lahko tako hitreje zagotovili povezanost z večjimi občinami in s tem posledično bi se mreža med občinami lahko bistveno hitreje in lažje vzpostavila.

Kot smo že poročali ravno zaradi tega nekatere občine v naši regiji tako predstavnike Državnega sveta, ki bodo glasovali o odložilnem vetu na izvajanje proračuna za naslednji dve leti kot poslance Državnega zbora, ki bi v tem primeru o proračunu glasovali ponovno pozivajo, da s svojim ravnanjem Sloveniji omogočijo hitrejši razvoj.

M.I.