Vlada danes potrdila sredstva za izgradnjo nove bivalne enote VDC SAŠA, enota Velenje

Foto: Facebook

Vlada je danes na svoji seji v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024 uvrstila nov projekt in sicer Izgradnja nove bivalne enote VDC SAŠA, enota Velenje.

Ocenjena vrednost investicije znaša 1.308.006,04 EUR z DDV, izvajala pa se bo v letih 2021 in 2022. Z izvedbo investicije bodo na področju varstva za potrebe odraslih invalidnih oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju pridobljene potrebne dodatne kapacitete, izboljšali se bodo obstoječi minimalni tehnični standardi na področju dnevne storitve VDC ter omogočilo dolgoletno in kvalitetno izvajanje storitve institucionalnega varstva za najzahtevnejše uporabnike dnevne storitve VDC.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti