Vodstvi TEŠ in HSE na sestanku s predstavniki občin Šoštanj, Velenje in Šmartno ob Paki o poteku procesov za sosežig odpadkov

Iz Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ) so sporočili, da se je vodstvo TEŠ in Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) sestalo s predstavniki občine Šoštanj, Mestne občine Velenje in občine Šmartno ob Paki.  Na sestanku so udeležence seznanili z razvojem projekta vpeljave sosežiga sekundarnega goriva SRF in jim predstavili izvlečke dosedanjih rezultatov ocene vplivov na okolje. Odgovorni v TEŠ in HSE pričakujejo, da bo poročilo o vplivih na okolje zaključeno v naslednjih nekaj tednih in uradno vloženo v postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja.

Na sestanku sta TEŠ in HSE predstavila možne količine in zahtevano kakovost oz. tehnične specifikacije sekundarnega goriva SRF, na osnovi zakonodaje EU in Republike Slovenije izračunane mejne vrednosti emisij po predvidenem mešalnem razmerju, dosedanje rezultate modeliranja vplivov na okolico in primerjavo z obstoječimi mejnimi vrednostmi, ki veljajo za uporabo samo lignita kot primarnega goriva.

Predstavniki občine Šoštanj so na sestanku izrazili pomislek glede izvajanja sosežiga v bloku 5. Prepričani so, da je blok 6 primernejši za tovrstno dejavnost, saj ima nameščene sodobnejše filtre in čistilne sisteme. Že v preteklosti so pomisleke glede izvajanja sosežiga v bloku 5 izrazili tudi predstavniki Ministrstva za okolje in prostor. Ministrstvo za okolje in prostor je namreč v preteklih pogovorih izpostavilo, da bi bilo sosežig primerneje izvajati zgolj v bloku 6. Slednji je namreč sodoben objekt z najboljšo razpoložljivo tehnologijo.

Vodstvo TEŠ in HSE sta se zavezala, da bosta po dogovoru z lokalno skupnostjo in Ministrstvom za okolje in prostor, preverila tehnične in druge izvedbene možnosti sosežiga samo na bloku 6 in po možnosti pristopila k pripravi le takšne projektne dokumentacije in poročila o vplivih na okolje, so še sporočili iz TEŠ.

M.I.