Vodstvo Termoelektrarne Šoštanj predstavilo projekt sosežiga svetnikom Mestne občine Velenje

Zunanji izgled stavbe. (Foto: TEŠ)

S Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ) so sporočili, da so se danes njihovi predstavniki udeležili današnje seje sveta Mestne občine Velenje na kateri so predstavili projekt načrtovanega sosežiga alternativnega goriva SRF. Predstavniki TEŠ so ob tem tudi odgovarjali na vprašanja svetnic in svetnikov ter ostalih vabljenih.

Vodstvo se bo danes popoldne udeležilo tudi okrogle mize v Šoštanju, kjer bo projekt predstavilo zainteresirani javnosti. Kot smo poročali že včeraj dokončna odločitev o sosežigu še v TEŠ ni sprejeta, saj morajo najprej počakati na ugotovitve o vplivov na okolje.

Iz TEŠ so ob tem sporočili, da želijo projekt izpeljati transparentno in v sodelovanju z lokalno skupnostjo. Zato so na seji občinskega sveta svetnikom predstavilo tudi pobudo za oblikovanje monitoring skupine, ki bi kontinuirano spremljala razvoj projekta. V TEŠ so še predlagali, da bi bili poleg strokovnjakov člani monitoring skupine tudi predstavniki lokalnih civilnih iniciativ in okoliških občin. S tem so prepričani, da bi v vseh fazah projekta sodelovala lokalna skupnost, ki bi bila vključena že v izdelavo vplivov na okolje ter v vseh nadaljnjih fazah.

»V primeru, če bi presoja vplivov na okolje pokazala morebitne prekomerne vplive na okolje in zdravje okoliških prebivalcev, TEŠ s projektom ne bo nadaljeval,« zagotavlja direktor TEŠ Mitja Tašler. Tašler je še povedal, da v kolikor bodo analize in meritve v skladu z vsemi zahtevanimi parametri, bi konec leta 2021 v TEŠ predvidoma začel s poskusnim obratovanjem sosežiga, za leto 2022 pa je predviden začetek rednega obratovanja. Po besedah direktorja TEŠ »je sosežig korak naprej k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov in eden od prvih korakov k bolj zeleni energiji«. Ob tem je Tašler še dodal, da bi bil s sosežigom letni izpusti ogljikovega dioksida predvidoma za 156.000 ton nižji od dosedanjih.

Sosežig SRF pomeni korak naprej k zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov, kar je tudi strategija EU na poti v brezogljično družbo in hkrati strateška usmeritev skupine Holding Slovenske elektrarne, ki predvideva postopno opuščanje rabe fosilnih goriv, so še zapisali v TEŠ.

Da bi bili vplivi na okolje čim nižji je pomemben tudi nadzor sestave sekundarnega goriva, predvidenega za sosežig. Gorivo bi tako TEŠ prevzemal izključno od predelovalcev, ki bodo zagotavljali predpisano kakovost goriv. Če bo pri postopku nadzora ugotovljeno kakršnokoli odstopanje, bo takšno gorivo nemudoma izločeno, zagotavlja vodstvo TEŠ, so še zagotovili v Šoštanju.

Trenutni izračuni TEŠ kažejo, da bi bilo pri sosežigu izpustov v okolje manj, kot jih je trenutno, ko se uporablja samo lignit. Obenem se pričakuje tudi manjša količina stranskih produktov, ki nastanejo pri sosežigu (npr. pepel, žlindra…). Emisije bodo v okviru dovoljenih mejnih vrednosti. »V TEŠ želimo delovati transparentno in v tesnem sodelovanju z lokalno skupnostjo, znižati želimo izpuste in zagotoviti učinkovit nadzor, saj stremimo k celovitim izboljšavam za razvoj regije,« poudarja generalni direktor TEŠ dr. Viktor Vračar.

M.I.