Vozniki pozor – od aprila delna zapora glavne ceste skozi Šmarje pri Jelšah

Foto: Občina Šmarje pri Jelšah

Občina Šmarje pri Jelšah sporoča, da z aprilom prične veljati ponovna delna zapora glavne ceste skozi naselje Šmarje pri Jelšah, ki bo predvidoma trajala do konca avgusta 2022.

“Zapora je nujna zaradi predvidenih del v sklopu celostne ureditve križišča pri Kašči.
Dela potekajo v skladu s pogodbenimi obveznostmi in terminskim načrtom. Trenutno potekajo pripravljalna dela za razširitev in dvig vozišča glavne ceste, zaključujejo se vodnogospodarske ureditve struge potoka in postavljajo opažni sistemi za betoniranje mostne plošče. Promet čez novozgrajeni most v Vegovi ulici bo predvidoma stekel avgusta,” zapisali na šmarski občini.

Doslej so uredili že parkirne površine z javno razsvetljavo in celovitim odvodnjavanjem. Med glavno cesto in parkiriščem je zgrajen oporni zid s povezovalnimi stopnicami med pločnikom in parkiriščem. Na območja gradbišča je zamenjano vodovodno omrežje in prestavljen glavni kolektor, ki vodi do čistilne naprave.

Dela izvaja podjetje VOC Celje. Naložbo vodi Direkcija za infrastrukturo v sodelovanju z Občino Šmarje pri Jelšah. Ureditev parkirišč je sofinancirala Kmetijska zadruga Šmarje.

Avtor: Občina Šmarje pri Jelšah